CANH THIEP DAU XUAN - TAN MAO 2011 - CHUC MUNG NAM MOI

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

By: anhsam (142 month(s) ago)

very good

Presentation Transcript

Slide 1:

năm tân mão nhạc: cánh thiệp đầu xuân

Slide 5:

Mong gió đưa duyên cho cô gái xuân thì