NORMAS DA AULA

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

NORMAS DA AULA:

NORMAS DA AULA

PowerPoint Presentation:

Entrar e saír sen correr nin berrar .

PowerPoint Presentation:

Ao entrar na aula sentarse en silencio e preparar o material necesario .

Traballar en silencio para non molestar.:

Traballar en silencio para non molestar.

PowerPoint Presentation:

Pedir a palabra levantando a man e escoitar a quen fala

PowerPoint Presentation:

Ser correctos e respectuosos .

PowerPoint Presentation:

Permanecer sentados mentres se traballa.

PowerPoint Presentation:

Manter os pupitres limpos.

PowerPoint Presentation:

Coidar o mobiliario da aula.

PowerPoint Presentation:

Usar a papeleira para tirar o lixo .

PowerPoint Presentation:

Botar o papel no punto de reciclaxe.

Ao rematar as clases, recoller en silencio e subir as cadeiras.:

Ao rematar as clases, recoller en silencio e subir as cadeiras.

Saír ordenadamente e apagar as luces.:

Saír ordenadamente e apagar as luces.

authorStream Live Help