ccnpowerpoint

Views:
 
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Ki az a CCN?:

Ki az a CCN? A Carbon Central Network székhelye Adelaide-ban, Ausztráliában van. A CCN azzal a céllal alakult hogy képezze az embereket az éghajlatváltozás és az esőerdők fontosságáról. A CCN eltökélt szándéka, hogy újra visszaállitsa az elvesztett tiszteletet a természetvédelem és a mi f ö ld ü nk megmentése f ö l ö tt.

Mivel foglalkozik az CCN?:

Mivel foglalkozik az CCN? CCN egy üzleti tanácsadó cég, egy aukciós platformmal a k ö zépponjtában, amely befektetésekkel foglalkozik, új k ö rnyezetbarát z ö ld technológiákba. Részt vesz ü nk ' z ö ld projektok ' kidolgozásában és ellen ő rzésében, valamint segít ü nk és tanácsadást adunk e projektok befektesésével kapcsolatban. Saját honlapot bíztosítunk Ö n nek . Biztosítjuk aukciós platformunk m ü k ö dését 24 órában, heti 7 napban, ahol lehet vásárolni és eladni, vagy továbbajánlani ü gyfeleinknek a vásárlást. Számunkra nagyon fontos, hogy csatlakozzanak hozzánk az es ő erd ő k megmentésében, és inspiráljunk erre másokat is!

CCN ösztönzők :

CCN ö szt ö nz ő k Ralph segítségével tanítsuk az embereket, hogy védjék az es ő erd ő ket CCN Blog CCN Szociális háló CCN CCTV a YOUTUBON kereszt ü l RALPH CCN Z ö ld Mastercard bankkártya X % a kezelési költségb ő l megy az es ő erd ő k megmentésére T ö bb pénznemes számla A Worldwide Green Loyality program 2011 júniusban indul

A CCN alapítói:

A CCN alapítói Campbell Scott tulajdonos és ügyvezető igazgató Campbell Scott , Karrierjét egy sikeres franchise hálozat tulajdonosaként kezdte, majd 24 évesen eladta és teljes idejében elkezdett a Network Marketingben dolgozni, amiben megtalálta saját hivatását. Campbell hisz benne, hogy a megfelel ő tudással, lelkesedéssel és a helyes technikával, mindenki köz ü l ü nk befolyásolhatja és megteremthet magának egy teljesebb életet, és azoknak is akiket szeret. Erminio Kotler – Társtulajdonos és a cég eln ö ke Erminio Horvátországban született, t ö bb nyelvet beszél, t ö bbek k ö z ö tt angolul, horvátul és olaszul. El ő sz ö r 25 éve lépett be a network marketingbe, mikor saját éttermét vezette. Erminio, hisz benne, hogy mindannyiunknak sz ü ksége van a jó d ö ntésre, cs ö kkenteni a szén-dioxid kibocsátást az energia felhasználásánál, a víz és a f ö ld fenntarthatóságáért nyújtsunk nagyobb védelmet .

A CCN mért akarja a változást!:

A CCN mért akarja a változást! A 90-es évek végen a tudósok állították, hogy a globális felmelegedés volt a legnagyobb oka a nyugtalanságnak, de már most rájöttek hogy a 21. század legnagyobb természeti katasztrófájáról beszél ü nk. A globális felmelegedés k ö zvetlen ü l befolyásolja a klímaváltozásokat az egész világban. Az utolsó 9-10 év bizonyítottan a legmelegebb volt az emberiség t ö rténelmében! Az ü vegházhatást okozó gázok n ö vekv ő mennyisége végett az atmoszférában egyre több a napsugárzás, ami azt okozza,hogy a f ö ld f e lmelegszik! A meleg óceánok elnyelik a kevesebb és kevesebb CO2 –t , és ez okozza a pusztító árvizeket és a hófúvásokat úgy, mint soha el ő tte.

Slide 7:

Minden évben 29 miliárd tona CO2-t engednek ki az atmoszférába amelyet az emberek okoznak, k ü l ö n ö sen a fosszilis t ü zel ő anyagok elégetése és az es ő erd ő k kiírtása végett. T ö bb száz tudós és politikus az ENSZ- ben ráj ö ttek, hogy nagyszázalékban az emberek okozzák a klímaváltozást. A sok tény és bizonyíték ellenére még mindig vannak emberek akik szkeptikusok e témában.

Slide 8:

Ausztrália: A globális felmelegedés már nem a j ö v ő kérdése amit ő l nem kell féln ü nk. Tanui vagyunk a drasztikus klíma változásnak, amelyek okozzák a nagy árvizeket, erd ő t ü zeket, pusztító szárazságokat és a korallzátonyok megsemmis ü lését. Ez épp most t ö rténik!

Miért olyan fontosak az esőerdők? :

Miért olyan fontosak az es ő erd ő k? Az es ő erd ő k az úgynevezett " Világ t ü deje „ . Ha elveszítj ü k a játszmát az es ő erd ő kért, akkor elveszített ü k a játszmát a klíma változásokkal szemben Éves szinten t ö bb milliárd dollárt k ö ltenek a fejl ő d ő országokra, hogy megállítsák az es ő erd ő k kiirtását! El ő ny ö kkel lássák el az egész világ ECO-rendszerét Vízhordozóként m ű k ö dnek, szabályozzák a csapadékot, és otthont adnak a világ n ö vény és állatvilágának ( több mint 50 százalékának ) !!! De ennél is fontosabb, hogy sorsd ö nt ő szerepet játszanak a klíma változásban!

CCN PARTNER SGG:

CCN PARTNER SGG Sustainable Growth Group (SGG) egy angol társaság londoni székhellyel Az SGG ü gyvezet ő igazgatója Mr. Greg Fryett, és ő az útt ü r ő je az új szabványoknak GLOBAL CONSERVATION STANDARD Az SGG kizárólag z ö ld ekológiai piacokkal és projektekkel foglalkozik, fejleszti a megújuló energiaforrásokat, biztosítja az es ő erd ő ket a REDD számára, mez ő gazdasági tevékenységeket és fenntartható gazdálkodásokat végez a fejl ő d ő országokban. Szerz ő dés a CCN és a SGG k ö z ö tt 10 millió karbon kreditre van 100 milió € értékben.

A Rimba Projekt Védelme :

A Rimba Projekt Védelme A Rimba projekt az eddigi legnagyobb természetvéd ő projekt Indonéziában A Projekt egész ter ü lete 250.000 HA ebb ő l 227.000 Hektár erd ő sítésre vár és 180.000 Hektár ebb ő l védett ter ü let A CCN 10 Millió carbon creditr ő l írt alá szerz ő dést, melyek megvannak szabva az es ő erd ő k kiirtása ellen Világ szinten ez az egyik legnagyobb kiterjedésű szerz ő dés, amelyet a mi Cég ü nk írt alá. Virtuális térkép a Rimba projektról

A POTENCIONÁLIS PIAC :

A POTENCIONÁLIS PIAC „ A carbonok lesznek a legnagyobb kereskedelmi árucikkek a piacon és valószin ü leg a legnagyobb piac lesz egyáltalán.“ - London‘s Financial World A carbon piac valószinűleg óriási új pénzkereseti lehetőségeket fog jelenteni nagyon sok embernek. Mindig t ö bb és t ö bb cég és ország fogja szabályozni a CO2 kibocsátását a saját országukban, vagy ö nkéntes és k ö telez ő bázison, így az elérhet ő carbon credit kereskedelem n ő ni és n ő ni fog. Így természetesen az áruk is ! Ha mevizsgáljuk a kínálat és kereslet t ö rvényét, ráj ö v ü nk, hogy ez a piac hatalmas n ö vekedés el ő tt áll.

Slide 13:

CCN megadja az embereknek az esélyt, hogy ö nálló vállalkozóvá válljanak, mint CARBON TRADER, otthonról dolgozva, vagy rész vagy teljes munkaid ő ben. Kiizetések minden két hétben Ajánlunk még sok más ö szt ö nz ő programot a legjobb CARBON TRADER munkatársaknak, például: autó ö szt ö nz ő , ö kológus háztartás felszerelése, ö ko utazások és további sok minden ...

CSATLAKOZZ INGYEN!:

CSATLAKOZZ INGYEN ! 1. LÉPÉS: Az alapján aki ö nnek ajánlotta a CCN-t, regisztráljon hozzá online. 2.LÉPÉS: Megkapja a weboldalakat, hogy ajánlhassa tovább pertnereinek. 3.LÉPÉS: Építse a saját ü zleti hálózatát. Abban a pillanatban, ahogy online regisztrált A CCN-be, biztosjtva lesz ö nnek egy pozíció a MULTI- MATCH NETWORKBA , Van 21 napja, hogy minősüljön valamelyik üzleti csomaggal (Affiliate, Ambassador vagy Carbon Trader csomag.) Hogyha ezt nem csinálja meg, akkor a pozíciója a MULTI MATCH NETWORKBA törlődik, a minősülést bármikor meg lehet csinálni , csak akkor egy másik pozíciót kap.

Slide 15:

Először regisztráljon ingyen és válasszon egy CCN tagsági csomagot .

Slide 16:

TAGSÁGI CSOMAGOK CCN üzleti rendszer tartalmazza: Marketing weboldalak Online hozzáférés a webirodához Hozzáférés az aukciós platformhoz Programok és ECO bónuszok Tréning programok Eladási és marketing segédeszközök Tréning Program Carbon Trader

Slide 17:

Kezdő csomag Státusz Azonnali 10% Bónusz 1. és 2. -ik mélység Multi – Match Jutalék Matching Bónusz 4 szinten € 120 Affiliate 6 tonna Co2-e IGEN Max.1000 € 14 nap alatt IGEN € 240 Ambassador 12 tonna Co2-e IGEN Max. 2000 € 14 nap alatt IGEN € 400 CarbonTrader 25 tonna Co2-e IGEN Max. 2000 € - 45.000 € 14 nap alatt IGEN CCN a megfizethető Otthoni Üzlet

Slide 18:

Azonnali bónusz: kifizetés a közvetlen és a második mélységben közvetített csomagokból - 10 % Csoport bónusz: kifizetés az Egész csoport teljesítménye után Maching bónusz: kifizetés a munkatársaink jövedeme után Live Aukció: Carbin Creditek vétele és eladása Eco bónusz: Napi kifizetés, a cég forgalmától függően

Kifizetés Reális Időben :

Kifizetés Reális Időben kifizetések minden hónap 5.-én és 20.-án CCN a Províziót kifizeti a Bankszámlára PayPal, AlertPay,vagy a CCN bankkátyára Minden tag fog kapni egy több pénznemű CCN Ezybond számlát

Azonnali bónusz: személyes kifizetés a regisztrációs csomagok értékesítése után:

Azonnali bónusz: személyes kifizetés a regisztrációs csomagok értékesítése után Önt jutalmazzuk 10%-kal az összes eladott CCN csomagért 1. és 2. mélységben Affiliate csomag: 120 € x 10%= 12 € Ambassador csomag: 240 € x 10%= 24 € Carbon Trader csomag: 400 € x 10%= 40 € Első szint: Keressen 10% jutalékot a személyes értékesítés után Második szint: Keressen 10% jutalékot a közvetlen munkatársai értékesítése után

Slide 21:

Dva osobné predaje ťa kvalifikujú na Multi Match príjem Csoport jutalék : A teljes csoport értékesítése után végtelen mélységig. Marketing Plan Kifizetés a jobb és a bal láb forgalma után 250 /500 = c i klus = €50 Multi Match jutalék Bal láb Jobb láb Végtelen mélység 250 pont 500 pont €50 Termék eladás

Slide 22:

Multi Mach jutalék Csoport jutalék : A teljes csoport értékesítése után végtelen mélységig. Értékesítési pontok a csoport jobb és bal lábán Minimális követelmény Maximum kereset 14 nap alatt

Slide 24:

Passzív jutalék: Napi ECO Bónusz a Carbon Creditek forgalmából. - Napi kifizetés mértéke attól f ü gg hány carbon credittel rendelkezik. Az ECO bónuszok a cég összes aktivitásából származik az össz üzleti forgalomból. - Az EKO bónuszokba úgy szintén bele tartozik a cég partnereinek és leányvállalatainak forgalma.

Slide 25:

ECO Bónusz Pool: Napi ECO Bónusz a Carbon Creditek forgalmából. Elérhet ő a regisztrált és a kvalifikált tagoknak, akik carbon crediteket vásároltak az IMO csomagból. Minden tag kicserélheti a saját carbon creditjeit az IMO csomagból /kivéve a crediteket a csomagból/ ECO creditekre 1000 € carbon credit = 1000 € ECO credit Ezeket az ECO crediteket akár mikor visszaválthatja Ön carbon creditekre Az ECO creditek földdel vannak takarva / 10 CC/1 HA esőerdő

Slide 26:

ECO Bónusz Pool: Napi ECO Bónusz a Carbon Creditek forgalmából.

Slide 27:

ECO Bónusz Pool: Napi ECO Bónusz a Carbon Creditek forgalmából.

IMO CSOMAGOK :

IMO CSOMAGOK 499 CC vásárlásáig = 1 pont /CC 500 CC vásárlás esetén = 2 pont /CC 1-3 csoport = 2 pont /CC 4-7 csoport = 3 pont/CC 8-10 csoport = 4 pont/CC

Slide 29:

Élő Aukció: Carbon Creditek vásárlása és eladása. Az Aukció heti 7 napban és 24 órában nyitva lesz. Az aukció mindenki számára nyitva lesz aki CC-et akar vásárolni, és ezen az aukción csak a tagok Carbon creditjei lesznek értékesítve. 1. Fázis: IMO csomag értékesítése, 10 Millió carbon credit, ára 6€ és 15 € között. A kiárusítás után kezdődik az aukció. 2. Fázis: az aukció megnyitása után, csak a tagok árulhatják a carbon creditjeiket az aukción. Carbon creditek vétele 6 € és 15 € között ELADÁSI ÁR AZ AUKCIÓN 20 €- tól

Slide 30:

IMO: I nitial M ember O ffer Discount Carbon Creditek Több, mint 10 vásárlás (Aukció megnyílik, ha az összes tétel elfogyott)

Slide 31:

Carbon Credit Aukció Ha megvásárol 499, vagy annál kevesebb Carbon Creditet, akkor 1 pontot kap. Ha megvásárol 500, vagy annál több Carbon Creditet, akkor 2 - 4 pontot kap. Multi Mach pontok a személyes és vállalati megrendelések után.

Slide 32:

3 Extra Bonusz Céges autó 3 hónap 6 hónap 12 hónap Carbon az otthonába világítás napkollektoros melegvíz napenergia szélenergia energia hatékony készülékek csökkentheti a gázszámlát csökkentheti az elektromos számlát csökkentheti a vízfogyasztást

Slide 33:

Sponsor 2 Carbon Traders 300 €/nap, 14 nap 3,000 € maximum Sponsor 4 Carbon Traders (CTs) 400 €/nap, 14 nap 4,000 € maximum 6 CTs 600 €/nap, 14 nap 6000 € max. 2,500 € bonusz to be loaded in your ECO fund 8 CTs 800 € /nap, 14 nap 8.000 € 2,500€ THC bonusz, 600 €/hó autó, extra pozicíó 10 CTs 1.000 € /nap, 14 nap 10.000 € 2,500€ THC bonusz, 900 €/hó autó, extra pozicíó 10 CTs 1.500 € /nap, 14 nap 15.000 € 2,500€ THC bonusz, 1200 €/hó autó, extra pozicíó

Slide 34:

Legyen a világon első MLM Carbon milliomos 1. 20 személyes CT Értékesítés 2. Legalább 40,000 € forgalom 14 napon belül, hat egymást követő 14 napos időszakban.

Slide 35:

www.carboncentralnetwork.com