PBS (P.Point EKO) - Faktor yang mempengaruhi pengangguran di Malaysia

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGANGGURAN DI MALAYSIA PADA TAHUN 2000 HINGGA 2011:

FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGANGGURAN DI MALAYSIA PADA TAHUN 2000 HINGGA 2011 MENU LATAR BELAKANG KAJIAN PENYATAAN MASALAH TUJUAN/OBJEKTIF KAJIAN KAEDAH KAJIAN HASIL KAJIAN & PERBINCANGAN CADANGAN PENUTUP/RUMUSAN Disediakan Oleh: HELNI BINTI GILONG (931123-12-6080) PRA-U 1

LATAR BELAKANG KAJIAN:

LATAR BELAKANG KAJIAN MENU Terletak di Asia Tenggara dan memiliki 14 buah negeri. Ekonomi Malaysia merupakan antara yang terbaik di asia iaitu purata pertumbuhan dalam negara kasar iaitu 6.5%.

PENYATAAN MASALAH:

PENYATAAN MASALAH Kajian ini dibuat untuk mengenal pasti faktor serta kesan pengangguran kepada negara Malaysia. MENU

TUJUAN/OBJEKTIF KAJIAN:

TUJUAN/OBJEKTIF KAJIAN Mengenal pasti sebab berlakunya pengangguran Kesan pengangguran terhadap sosioekonomi MENU

KAEDAH KAJIAN:

KAEDAH KAJIAN Data Sekunder - Sumber Internet - Kaedah Kepustakaan Kaedah Analisis Data Rumus Kadar Pengangguran - Perbandingan MENU

HASIL KAJIAN/PERBINCANGAN Kadar Pengangguran Malaysia (2000-2011) :

HASIL KAJIAN/PERBINCANGAN Kadar Pengangguran Malaysia (2000-2011) Perkara/ Tahun 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Tenaga Buruh Malaysia (‘000) 9,572.5 (4-3) 9,892.1 (3.3) 10,198.8 (3.1) 10,565.9 (3.6) 10,925.9 (3.4) 11,290.5 (4.1) 11,544.5 (2.2) 11,775.5 (2.0) 11,967.5 (1.6) 12,061.1 (0.8) 12,216.8 (1.3) 12,645.7 (2.3) Guna Tenaga Malaysia (‘000) 9,271.2 (4.5) 9,532.5 (2.8) 9,840.0 (3.2) 10,181.1 (3.5) 10,545.6 (3.6) 10,290.5 (4.1) 11,159.09 (2.4) 11,398.0 (2.1) 11,576.5 (1.6) 11,620.5 (0.4) 11,773.3 (1.3) 12,645.7 (2.4) Kadar Pengangguran (%) 3.1 3.6 3.5 3.6 3.5 3.3 3.3 3.2 3.3 3.7 3.6 3.3 MENU

Kadar Pengangguran Malaysia (2000-2011):

MENU Kadar Pengangguran (%) Kadar Pengangguran Malaysia (2000-2011)

SEBAB BERLAKUNYA PENGANGGURAN:

SEBAB BERLAKUNYA PENGANGGURAN Kemelesetan ekonomi Kemajuan Teknologi Kenaikan Upah Cita rasa masyarakat Buruh mencari upah yang lebih tinggi Musim Lokasi MENU

KESAN PENGANGGURAN TERHADAP SOSIOEKONOMI:

KESAN PENGANGGURAN TERHADAP SOSIOEKONOMI Kesan Ekonomi Pengurangan keluaran & pendapatan negara Menguranngkan hasil kerajaan Pembaziran sumber Taraf hidup rakyat terjejas Kesan Sosial Hubungan kekeluargaan terjejas Keyakinan & kemahiran terjejas Masalah sosial Masalah kemisikinan negara bertambah buruk e) Kestabilan politik terancam MENU

CADANGAN:

CADANGAN Dasar Fiskal Perbelanjaan kerajaan ditingkatkan Cukai dikurangkan Dasar Kewangan Nisbah rizab berkanun diturunkan Nisbah rizab mudah tunai diturunkan Dasar Lain Ekonomi dipelbagaikan Import dikurangkan & eksport ditambah MENU

PENUTUP/RUMUSAN KAJIAN:

PENUTUP/RUMUSAN KAJIAN MENU Pengangguran adalah faktor utama yang mendorong kepada kejatuhan ekonomi negara seterusnya menjurus kepada kemiskinan

SEKIAN & TERIMA KASIH:

SEKIAN & TERIMA KASIH MENU

authorStream Live Help