Els Essers Vius

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

1.CARACTERÍSTIQUES DELS ÉSSERS VIUS : 

1.CARACTERÍSTIQUES DELS ÉSSERS VIUS Neixen i moren Composició química semblant que constitueix la matèria orgànica (C,H,O,N) Formats per cèl.lules: unitats més petites dotades de vida pròpia Funcions exclusives dels éssers vius: Nutrició, relació i reproducció

1.1 FUNCIONS EXCLUSIVES ESSERS VIUS : 

1.1 FUNCIONS EXCLUSIVES ESSERS VIUS NUTRICIÓ: Tots els processos per mitjà dels quals els éssers vius obtenen l’energia i les substàncies per viure. Autòtrofs: Fabricació de substàncies orgàniques a partir d’inorgàniques. (ex:plantes, algues i alguns bacteris) Heteròtrofs: Necessiten matèria orgànica ja elaborada. (ex: animals, fons, majoria de microorganismes)

1.1 FUNCIONS EXCLUSIVES ESSERS VIUS : 

1.1 FUNCIONS EXCLUSIVES ESSERS VIUS RELACIÓ entre els é.v i d’aquests amb el medi. REPRODUCCIÓ (origen de nous individus) Asexual: Intervé un sol individu, a partir del qual s’originen descendents. Sexual: Intervenen dos individus de sexes diferents (2 gàmetes s’uneixen per formar un zigot)

2.COMPOSICIÓ QUÍMICA DELS ÉSSERS VIUS : 

2.COMPOSICIÓ QUÍMICA DELS ÉSSERS VIUS Substàncies químiques majoritàries que formen els éssers vius: C, H, O, N Tipus de subtàncies que formen els essers vius: Inorgàniques (Aigua i sals minerals) Orgàniques (són exclusives dels éssers vius) Glúcids Lípids Proteïnes Àcids nucleics *Vitamines (no poden ser sintetitzades per l’organisme)

3.LA CÈL.LULA : 

3.LA CÈL.LULA Les cèl.lules són les unitats més petites dotades de vida pròpia. Són les unitats estructurals i funcionals dels éssers vius. Principis de la teoria cel.lular: Tots els éssers vius estan formats per una o més cèl.lules (unicel.lulars/pluricel.lulars) La cèl.lula és la unitat més petita dotada de vida pròpia. (Nutrició, relació i reproducció) Tota cèl.lula prové d’una altra cèl.lula

ORGANITZACIÓ CEL.LULAR : 

ORGANITZACIÓ CEL.LULAR Estructures principals de la cèl.lula: Membrana plasmàtica Citoplasma Material genètic. Segons com es troba a l’interior de la cèl.lula el material genètic: Cèl.lules eucariotes (ex: plantes, animals, fongs, algunes algues) Cèl.lules procariotes (ex: bacteris)

CÈL.LULA PROCARIOTA I EUCARIOTA : 

CÈL.LULA PROCARIOTA I EUCARIOTA

Slide 8: 

CÈL.LULA PROCARIOTA 1.Pili 2.Plasmidi 3.Ribosomes 4.Citoplasma 5.Membrana plasmàtica 6.Paret cel.lular 7.Càpsula 8.ADN 9.Flagel bacterià

Slide 9: 

CÈL.LULA PROCARIOTA

Slide 10: 

CÈL.LULA EUCARIOTA: ANIMAL

Slide 11: 

COMPARATIVA CÈL.LULA VEGETAL I ANIMAL

Slide 12: 

CÈL.LULA EUCARIOTA: VEGETAL

CÈL.LULA EUCARIOTA: CÈL.LULA ANIMAL I VEGETAL : 

CÈL.LULA EUCARIOTA: CÈL.LULA ANIMAL I VEGETAL Tant la cèl.lula animal com la vegetal són eucariotes. Diferències: La cèl.lula vegetal té paret cel.lular La cèl.lula vegetal té forma polièdrica mentre que l’animal té formes diverses. La cèl.lula vegetal té cloroplast per a fer la fotosíntesi La cèl.lula vegetal té un vacúol més gran que les cèl.lules animals.

FORMA I MIDA DE LES CÈL.LULES : 

FORMA I MIDA DE LES CÈL.LULES Mida variable: 0,0001 mm – fins a cm o m Forma cèl.lules animals variable

5.ORGANISMES UNICEL.LULARS I PLURICIEL.LULARS : 

Unicel.lulars: Formats per una sola cèl.lula. (ex:bacteris) Pluricel.lulars: Constituits per moltes cèl.lules diferents que s’associen i depenen les unes de les altres per viure. 5.ORGANISMES UNICEL.LULARS I PLURICIEL.LULARS

NIVELLS D’ORGANITZACIÓ : 

NIVELLS D’ORGANITZACIÓ TEIXITS: Agrupació de diverses cèl.lules que fan la mateixa funció. (ex:teixit muscular) ÒRGANS: Agrupacions de teixits que actuen coordinats.(ex:muscul) SISTEMES: Conjunt de diversos organs (ex:sistema muscular) APARELL: Agrupacions de sistemes. (ex aparell locomotor)

6. CLASSIFICACIÓ DELS ÉSSERS VIUS : 

6. CLASSIFICACIÓ DELS ÉSSERS VIUS TAXONOMIA: Ciència que s’encarrega de classificar ( identificar, agrupar i ordenar ) els éssers vius. Es classifiquen en categories taxonòmiques o taxons REGNE (Molts individus i poques característiques comunes) ESPÈCIE (pocs individus però semblants)

CLASSIFICACIÓ DELS É.V. : 

CLASSIFICACIÓ DELS É.V.

7. ELS CINC REGNES : 

7. ELS CINC REGNES MONERES PROTOCTISTS FONGS PLANTES ANIMALS

7. ELS CINC REGNES : 

7. ELS CINC REGNES

8. LES ESPÈCIES : 

8. LES ESPÈCIES ESPÈCIES: Grup d’individus semblants que es poden reproduir entre si i donar lloc a un descendent fèrtil. Dimorfisme sexual: diferències de forma, color o tamany entre mascles i femelles d’una mateixa espècie.

NOMENCLATURA DE LES ESPÈCIES : 

NOMENCLATURA DE LES ESPÈCIES Nom comú ( o vulgar) Nom científic (nomenclatura binomial): S’escriu en llatí i en cursiva Homo sapiens Felis catus Felis silvestris Gènere Gènere Espècie Espècie

9.LA BIODIVERSITAT : 

9.LA BIODIVERSITAT DIVERSITAT BIOLÒGICA: La varietat de formes de vida que viuen a la terra o que hi han viscut. La biodiversitat actual és el resultat d’un procés lent d’evolució (selecció natural) que dóna noves espècies. 30 milions espècies en coneixem 2 milions Espècies endèmiques: Exclusives d’un lloc, àrea o regió geogràfica, i que de forma natural no es troba en cap altra part del món. (ex: linx ibèric a la Península ibèrica) (ex: girafa al desert del Sahara) (ex: sequoia a California)

LA BIODIVERSITAT : 

LA BIODIVERSITAT Zona de més biodiversitat: Boscos tropicals (ex:amazones) i esculls coralins

CAUSES DE LA PÈRDUA DE LA BIODIVERSITAT : 

CAUSES DE LA PÈRDUA DE LA BIODIVERSITAT Destrucció i la fragmentació d’hàbitats Contaminació de l’aigua, sòl i atmosfera Caça i pesca incontrolades Introducció d’espècies exòtiques. -El linx ibèric (Lynx pardinus). El felí més amenaçat del món. (-150 exemplars) -Àguila imperial -Os bru -Os panda -Pingüí emperador

MOTIUS PER CONSERVAR LA BIODIVERSITAT : 

MOTIUS PER CONSERVAR LA BIODIVERSITAT Raons ètniques (preservar recursos per les generacions futures) Raons comercials (aliments, antibiòtics,matèries primeres indústria…) Raons estètiques o recreatives Raons científiques (conèixer el funcionament dels ecosistemes)

MESURES PER EVITAR LA PÈRDUA DE LA BIODIVERSITAT : 

MESURES PER EVITAR LA PÈRDUA DE LA BIODIVERSITAT Creació d’espais naturals protegits Reproducció d’espècies en perill d’extinció Elaboració de llistes d’espècies amenaçades per aplicar-hi mesures de protecció