Els Animals Vertebrats

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Els animals vertebrats : 

Els animals vertebrats

Slide 2: 

Característiques generals dels animals Són pluricel·lulars Les seves cèl·lules són eucariotes Tenen nutrició heteròtrofa Tenen una gran sensibilitat (òrgans dels sentits) Tenen capacitat de desplaçament

Slide 3: 

Vertebrats i invertebrats Animals vertebrats són els que tenen una columna vertebral que forma part d’un esquelet intern o endosquelet Animals invertebrats són els que no tenen columna vertebral. Alguns poden tenir exosquelet.

Característiques generals dels vertebrats : 

Característiques generals dels vertebrats Presenten endosquelet amb columna vertebral (estructura òssia articulada que protegeix el cordó nerviós o medul·la espinal). De vegades s’utilitza el nom d'espina dorsal. Tenen extremitats articulades, que poden tenir forma de potes, ales o aletes. Tenen el cos dividit en: Cap: on hi ha l’encèfal i els principals òrgans dels sentits. Tronc: hi trobem els altres òrgans i dos parells d’extremitats. Cua: en alguns vertebrats ha desaparegut. Tenen un sistema nerviós molt desenvolupat. Presenten simetria bilateral.

Slide 6: 

El sistema nerviós dels vertebrats està molt desenvolupat

Slide 7: 

Els animals vertebrats tenen tres tipus de respiració: En els vertebrats terrestre la respiració és pulmonar. En els vertebrats aquàtics la respiració és branquial. Molts rèptils tenen respiració cutània, encara que també tenen pulmons.

Slide 8: 

Reproducció Tots els vertebrats tenen reproducció sexual. El desenvolupament embrionari pot ser: - Ovípar: l’embrió es desenvolupa en un ou fora del cos de la mare. - Ovovípar: l’embrió es desenvolupa en un ou dintre del cos de la mare (ornitorinc). - Vivípar: l’embrió es desenvolupa dins del cos de la mare.

Slide 9: 

Desenvolupament embrionari vivípar

Els 5 grups de vertebrats : 

Els 5 grups de vertebrats

Els 5 grups de vertebrats : 

Els 5 grups de vertebrats Peixos. Són els vertebrats que presenten la pell amb escates dèrmiques i que neden a l'aigua amb aletes. Amfibis. Són els vertebrats que tenen la pell nua (sense escates, ni plomes ni pel) i humida i que presenten quatre potes en posició lateral per caminar i nedar. Rèptils. Són els vertebrats que presenten la pell amb escates epidèrmiques i que tenen quatre potes en posició lateral (excepte les serps que no tenen potes) per la qual cosa generalment caminen reptant pel terra. Ocells. Són els vertebrats que presenten la pell amb plomes, les extremitats anteriors constituint dues ales que a la majoria els permeten volar, i les extremitats posterior constituint dues potes que els permeten caminar. Mamífers. Són els vertebrats que presenten la pell amb pèls. La majoria presenten quatre potes per caminar, uns pocs presenten aletes per nedar, com les balenes, i uns altres pocs presenten ales per volar com els ratpenats.

Slide 12: 

Els mamífers

Slide 13: 

Són vertebrats que generalment presenten el cos recobert de pèl. Pareixen les seves cries vives (vivípars) i després les alleten. Respiren per pulmons. Mantenen la seva temperatura interna constant (homeoterms). Tenen nombroses glàndules, com les sudorípares, que ajuden a mantenir la temperatura del cos. Els mamífers

Slide 14: 

Morfologia externa En els seu cos es distingeixen tres parts: cap, tronc i cua. Cap. Generalment presenta dos orificis nasals, dues orelles, dos ulls proveïts de parpelles i una boca proveïda de llavis per a succionar llet durant la lactància i de quatre tipus de dents (incisives per a tallar, canines per a esquinçar, premolars i molars per a triturar), situats cadascun en un alvèol dental diferent. Tronc. Generalment presenta 4 extremitats (potes, ales o aletes) Cua. Pot faltar (com en el goril·la) o pot formar una aleta (com en les balenes). Generalment actua com un timó per mantenir o canviar la direcció en les curses ràpides.

Slide 16: 

Anatomia interna

Slide 17: 

Classificació dels mamífers Els principals Ordres en el quals es classifiquen els Mamífers són: Monotremes (ornitorinc) Marsupials (cangurs) Quiròpters (ratapinyada) Primats (ximpanzé, humà, etc.) Desdentats (peresós) Rosegadors (rata) Lagomorfs (conill) Insectívors (eriçó) Sirenis (manatí) Cetacis (balena) Pinnípedes (foca) Carnívors (tigre) Proboscidis(elefants) Artiodàctils (cérvol) Perisodàctils (cavall)

authorStream Live Help