Modificat per la noticia. ESTUDI OCOMOGRAFIC ESTL

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

ESTUDI ICONOGRÀFIC I ESTILÍSTIC

Slide 4: 

© Carles Aymerich (SRBM)

Slide 5: 

Fotomuntatge de les pintures de la paret i de la volta nord de l’absis. © Carles Aymerich (SRBM)

Slide 6: 

Volta de l’absis amb la Maiestas Domini © Carles Aymerich (SRBM)

Slide 7: 

Distribució de les inscripcions a l’escena dels Benaurats al nord de la volta del presbiteri Dibuix: M.Teresa Matas i Blanxart

Slide 8: 

Vista de la volta nord de l’àbsis © Carles Aymerich (SRBM)

Slide 9: 

Detall dels personatges situats al costat nord, sota la Maiestas © Carles Aymerich (SRBM)

Slide 10: 

Inscripció entre les potes del símbol de San Joan (TERRA i CELUM) escrites en blanc Dibuix: M.Teresa Matas i Blanxart

Slide 11: 

Inscripcions de Dominus i Angelus a la vertical de l’àliga de sant Joan Dibuix: M.Teresa Matas i Blanxart

Slide 12: 

© Carles Aymerich (SRBM)

Slide 13: 

Símbol de sant Lluc, erròniament atribuït a sant Marc Dibuix: M.Teresa Matas i Blanxart

Slide 14: 

Detall del símbol de Sant Lluc © Carles Aymerich (SRBM)

Slide 15: 

Detall de Sanctus i Mihamel que identifiquen l’arcàngel sant Miquel Dibuix: M.Teresa Matas i Blanxart

Slide 16: 

Vista de la paret nord de l’àbsis amb l’apostolat © Carles Aymerich (SRBM)

Les inscripcions dels apòstols del mur nord: 1r apòstol, (TADDEUVS) 2n apòstol, (SIMON) 3r apòstol, (IACOBVS) 4t apòstol, (MATEVS) 5é apòstol, (TOMAS) 6é i 7é apòstol, (SANCTVS PETRVS) (PAVLVS) Aquests s’han confós l’un per l’altre Dibuix: M.Teresa Matas i Blanxart

Slide 18: 

Detall dels apòstols Taddeus i Simon © Carles Aymerich (SRBM)

Slide 19: 

Detall dels apòstols Iacobvs i Mateus © Carles Aymerich (SRBM)

Slide 20: 

Detall de sant Pere i sant Pau © Carles Aymerich (SRBM)

Slide 21: 

Detall dels caps de sant Pere i sant Pau © Carles Aymerich (SRBM)

Slide 22: 

Restes d’una inscripció i d’una figura al segon registre del mur nord Dibuix: M.Teresa Matas i Blanxart

Slide 23: 

Vista de la volta sud de l’absis © Carles Aymerich (SRBM)

Slide 24: 

Les inscripcions dels apòstols del mur sud Dibuix: M.Teresa Matas i Blanxart

Slide 25: 

Detall d’un fragment dels apòstols del mur sud © Carles Aymerich (SRBM)

Slide 26: 

Vista de les pintures del primer tram de la nau © Carles Aymerich (SRBM)

Slide 27: 

Detall de la Maiestas Mariae amb el rei David i dos àngels © Carles Aymerich (SRBM)

Slide 28: 

Inscripció al costat del profeta David Dibuix: M.Teresa Matas i Blanxart

Slide 29: 

© Carles Aymerich (SRBM)

Slide 30: 

Detall d’un dels àngels que sostenen la màndorla de la Verge © Carles Aymerich (SRBM)

Slide 31: 

Detall del rostre d’un dels àngels que acompanyen la Verge © Carles Aymerich (SRBM)

Slide 32: 

Inscripció al costat del profeta Ezequiel Dibuix: M.Teresa Matas i Blanxart

Slide 33: 

Detall del profeta Ezequiel © Carles Aymerich (SRBM)

Slide 34: 

Vista de l’arc triomfal amb escenes zodiacals © Carles Aymerich (SRBM)

Slide 35: 

Detall del signe de Bessons de l’arc triomfal © Carles Aymerich (SRBM)

Slide 36: 

Detall del signe de Sagitari de l’arc triomfal © Carles Aymerich (SRBM)

Slide 37: 

Detall de la descoberta de les figures de sant Pere i sant Pau © Carles Aymerich (SRBM)

authorStream Live Help