Presentatie bachelorproef

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Verwachte Resultaten:

Levenskwaliteit van geïnterneerden met een verstandelijke beperking Davina Mangeleer & Caroline Joos Davina Mangeleer (01305395) & Caroline Joos (01303811)

Verwachte Resultaten:

Theoretisch kader Davina Mangeleer (01305395) & Caroline Joos (01303811) GOOD LIVES MODEL QUALITY OF LIFE PERSONAL OUTCOME SCALE

Verwachte Resultaten:

Personal Outcomes Scale (POS) Davina Mangeleer (01305395) & Caroline Joos (01303811)

Verwachte Resultaten:

O nderzoeksvraag Davina Mangeleer (01305395) & Caroline Joos (01303811) Geïnterneerden met een verstandelijke beperking Subjectieve indicatoren Kwaliteit van leven Forensisch Psychiatrisch Centrum Dromen, Wensen en Doelen

Verwachte Resultaten:

Methodologie Davina Mangeleer (01305395) & Caroline Joos (01303811) Semi-gestructureerd interview Thematische Analyse

Verwachte Resultaten:

Tijdschema Davina Mangeleer (01305395) & Caroline Joos (01303811) Aanvraag Feedback + Herwerken Participanten + interviews Thematische Analyse Onderzoekspaper

Verwachte Resultaten:

Verwachte Resultaten Davina Mangeleer (01305395) & Caroline Joos (01303811) Thema’s Evaluatie FPC Verder onderzoek