1.Gevangen (pasen 2010)

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Gevangenen : 

Gevangenen

Slide 2: 

Herinner je je de kerstviering van 2009 nog? De man liet zich vastmaken door leerlingen in een dwangbuis. Hij kon hieruit ook weer vrij komen. (hier een plaatje van een andere boeienkoning)

Slide 3: 

Met kerst werd (en wordt) verteld dat God zijn Zoon Jezus als een cadeau aan de wereld heeft gegeven om alle mensen die vastzitten aan verkeerde dingen vrij te maken

Slide 4: 

In Nederland zijn er ook mensen die echt gevangen zijn en ook daadwerkelijk vast zitten, namelijk in een gevangenis

Wat feiten : 

Wat feiten In Nederland 20 penitentiaire inrichtingen (gevangenissen) 15 Jeugdinrichtingen 90 tot 95 % van de gevangenen is man Ongeveer 3000 vrouwen in de gevangenis per jaar 50 tot 60 % van de gevangenen heeft een verslaving

De gevangenis : 

De gevangenis

In de gevangenis… : 

In de gevangenis… Is vrijheidsbeneming Zoeken gevangenen iemand die helpt Is veel eenzaamheid Is geen privacy Bepalen anderen wat er gebeurt

Meningen… * : 

Meningen… *

En jouw mening…? * : 

En jouw mening…? * Stelling: Eigen schuld, dikke bult?

Gevangenen, niet bij ons?! : 

Gevangenen, niet bij ons?! Uitstroom van gevangenen in Nederland, waar gaan de gevangenen heen als ze uit de gevangenis komen ? Amsterdam: 3.541 Rotterdam: 2.822 Den Haag: 2.250 Utrecht: 975 Overige steden: 24.145 Totaal in Nederland: 33.733 En in Woerden…? Jaarlijks gaan 33 ex-gevangenen in Woerden wonen.

Gevangenenzorg Nederland : 

Gevangenenzorg Nederland Tijdens detentie: -Gevangenenzorg: vrijwilligers bezoeken gevangen in gevangenissen -familiezorg: vrijwilligers bezoeken familie van de gevangenen thuis -SOS: cursus Spreken Over Schuld met (jeugd-) gevangenen om te werken naar herstel met het Slachtoffer en de Samenleving -Kindercadeau: vrijwilligers brengen een cadeau bij kinderen van gevangenen namens hun vader of moeder in de gevangenis.

En na de detentie : 

En na de detentie -nazorg: Vrijwilligers blijven ex-gevangenen bezoeken. Een maatje helpt mee om herhaling van misdrijven te voorkomen! -Werk: via het programma Terug naar Werk worden ex-gevangenen door Gevangenenzorg Nederland aan een baan geholpen. -Ondersteuning: vrijwilligers bieden ondersteuning bij het zoeken van huisvesting en re-integratie in de samenleving en in het gezin

Gevangenenzorg Nederland : 

Gevangenenzorg Nederland Is een Christelijke vrijwilligersorganisatie wil gevangenen en hun familie ondersteunen en begeleiden tijdens en na detentie en bij het re-integratieproces, werk en huisvesting doen dit met inzet van 400 gemotiveerde en getrainde vrijwilligers en enkele professionals die hen ondersteunen.

Waarom doe ze dit? * : 

Waarom doe ze dit? * Omdat ze vinden dat mensen het waard zijn om geholpen te worden ook al hebben die mensen een misdaad begaan. Omdat Jezus in de Bijbel het volgende zegt: ‘Ik was in de gevangenis, en u hebt Mij bezocht’ Mattheus 25:36

Slide 15: 

Christenen willen gevangenen graag een steun in de rug zijn en ze helpen bij hun leven in en na de gevangenis. Door het werk in bijv. gevangenissen willen ze het cadeau van kerst ook doorgeven aan de gevangenen en hen vertellen van het goede nieuws dat God ook voor deze mensen wil zorgen.

Slide 16: 

Gevangen horen zo ook dat Jezus op Goede Vrijdag is gestorven om God en de mensen weer dicht bij elkaar te laten komen. Op de derde dag na Zijn kruisiging stond Jezus weer op uit de dood. Hij liet merken dat Hij de Zoon van God was en dat Hij de mensen vrij wil maken van alles waaraan ze vast zitten.

Slide 17: 

We kunnen gevangenen niet vrij maken, ze moeten hun straf uitzitten. We kunnen hun tijd in de gevangenis wel prettiger maken, door bv te laten weten dat we aan ze denken. In de klas ligt een kaart, daar kun je je naam op schrijven, de kaarten worden deze week nog verstuurd naar gevangenen in Nederland.

authorStream Live Help