Presentatie ACV-groep 37

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

De huisvader:

It’s a parent’s job to raise not a man or woman’s job

De huisvader:

De huisvader ?

De huisvader:

1. Bevindingen literatuuronderzoek

De huisvader:

Verschuiving in rollenpatroon

De huisvader:

Vrijwilligheid JA NEE Hogere sociaal- Lagere sociaal- economische status economische status Genderneutrale visie Noodzaak

De huisvader:

Stigmatisering De norm Humanist masculinity

De huisvader:

2. De onderzoeksvraag

De huisvader:

Wat is de visie van Vlaamse mannen tussen 25 en 35 jaar op het concept ‘huisvaders’? Bestaat er een verband tussen normatief denken en de sociaal-economische status van de respondenten?

De huisvader:

3. Methodologie

De huisvader:

Kwantitatief onderzoek Online survey-onderzoek Groot bereik Anonimiteit Verband normatief denken – sociaal-economische status

De huisvader:

4. Hypotheses

De huisvader:

Hypothese 1 Verschillende visies Genderneutraal Normatief ?

De huisvader:

Hypothese 2 Sociaal-economische status Normatief Genderneutraal

De huisvader:

De huisvader ? Stigmatisering Sociaal-economische status

authorStream Live Help