Severna Amerika

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

Prirodne odlike Severne Amerike

Comments

Presentation Transcript

Slide1:

Severna Amerika

Geografski položaj:

Geografski položaj Treći je po veličini kontinent Na severu izlazi na Severni Ledeni okean Na zapadu na Tihi okean Na Istoku na Atlantski okean Leži u sva tri toplotna pojasa severne Zemljine polulopte Od severa ka jugu kontinent se postepeno sužava

Razuđenost:

Razuđenost Obale su razuđene Najveći zalivi : Meksički Hadsonov Kalifornijski Najveća poluostrva : Labrador (4. u svetu) Florida Kalifornija Aljaska Najveća ostrva : Grenland (najveće na svetu) Njufaundlend Bafinovo (5. u svetu) Meksički zaliv Hadsonov zaliv Kalifornijski zaliv Grenland Florida Labrador Aljaska Kalifornija Njufaundlend Bafinovo

Reljef:

Reljef Ravnice se prostiru u granicama Kanadskog štita Južno od Kanadskog pružaju se Velike nizije i ravnice Na JI su gromadne planine Apalači Duž zapadne obale je planinski lanac Kordiljeri Na Kordiljerima dominiraju Stenovite planine Između planinskih lanaca su brojne visoravni : Kolumbijska, Kolorado, Veliki basen, Meksička Najviši vrh Apalača je Blek Dom (2045 m) Najviši vrh S. Amerike je Mek Kinli (6193 m) Kanadski štit Apalači K o r d i lj e r i Velike nizije Stenovite pl.

Slide5:

Apalači

Slide6:

Najviši vrh Apalača Blek Dom 2045 m

Slide7:

Kordiljeri

Slide8:

Najviši vrh S. Amerike Mek Kinli 6193 m

Slide9:

Stenovite planine

Slide10:

Između Apalača i Atlantskog okeana nalazi se visoravan Pjedmont. P jedmont se naglo završava rasednom pukotinom na kojoj se nalazi puno vodopada, zbog toga se naziva “Linija vodopada”

Slide11:

Visoke ravnice

Slide12:

Meksička visoravan

Slide13:

Kolorado visoravan

Slide14:

Mamutska pećina na Apalačima je najduži pećinski sistem na svetu (651,8 km)

Slide16:

Orizaba Katmaj Sveta Helena Vulkani

Slide17:

Morske struje

Slide18:

p olarna s ubpolarna, h ladna kontinentalna, o keanska, s redozemna, umerenokontinentalna s ubtropska vlažna, s ubtropska suva, pustinjska

Slide26:

25.08.2005. Katrina

Slide28:

Rečna mreža je razvijena. Veće reke su : Misisipi, Misuri, Jukon, Mekenzi, Kolorado, Sveti Lorenc, Rio Grande, Hadson

Slide29:

Misisipi

Slide30:

Sveti Lorenc

Slide31:

Hadson

Slide32:

Hadson

Slide33:

Hadson

Slide34:

Hadson

Slide35:

Hadson

Slide36:

Kolorado

Slide38:

Velika jezera Gornje, Mičigen, Hjuron, Iri, Ontario

Slide39:

Gornje

Slide40:

Gornje

Slide41:

Hjuron

Slide42:

Iri

Slide43:

Ontario

Slide46:

Veliko Medveđe

Slide47:

Vinipeg

Slide48:

Biljni i životinjski svet su slični evropskom Specifičnosti : Grizli

Slide49:

Sekvoja

Slide50:

Rakun

Slide51:

Kuguar

Slide52:

Američki bizon

Slide53:

p rof. M. Grujić, 2015.

authorStream Live Help