Hệ sinh dục

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

Cấu tạo cơ quan sinh dục nam và nư, cấu tạo dương vật âm đạo

Comments

Presentation Transcript

slide 1:

HỆ SINH DỤC BỘ MÔN GIẢI PHẪU PGS.TS. Ngô Xuân Khoa

slide 2:

Hệ sinh dục khác nhau giữa các giới: - Cơ quan sinh dục nam - Cơ quan sinh dục nữ CQSD nữ ĐCQS nam

slide 3:

MỤC TIÊU BÀI HỌC 1. Mô tả đặc điểm GP: CQSD trong và ngoài của nam và nữ . 2. Mụ tả sự cấp mỏu và TK 3. Các liên hệ chức năng và lâm sàng thích hợp

slide 4:

I. CƠ QUAN SINH DỤC NỮ II. CƠ QUAN SINH DỤC NAM

slide 5:

I. CÁC CƠ QUAN SINH DỤC NỮ 1. Các cơ quan sinh dục trong 2. Các cơ quan sinh dục ngoài 3. Tuyến vú

slide 6:

I. CÁC CQSD NỮ GIỚI 1. Các cơ quan sinh dục trong: - Buồng trứng - Vòi tử cung - Tử cung - Âm đạo Buồng trứng Các CQSD trong ở nữ giới Vòi tử cung Vòi tử cung đã c ắt Tử cung Âm đạo

slide 7:

1.1 Buồng trứng: dài 3cm15 cm rg 1cm dày - Vị trí: hố buồng trứng g i ữ a Đ M c h ậ u trongngoài - Hình thể ngoài: + Mặt: trong ngoài rốn + Bờ: tự do sau mạc treo + Đầu: vòi tử cung Vị trí của buồng trứng ĐM chậu ngoài ĐM chậu trong Mặt trong BT I. CÁC CQSD NỮ GIỚI Bờ mạc treo Đầu vòi Bờ tự do Đầu tử cung Mặt trong Hình thể ngoài của buồng trứng Mạc treo BT MạchTK của BT

slide 8:

- Các phương tiện giữ buồng trứng + Mạc treo BT + DC riêng BT + DC treo BT Các phương tiện giữ BT DC rộng Vòi TC Mạc treo BT DC riêng BT DC treo BT I. CÁC CQSD NỮ GIỚI Buồng trứng

slide 9:

- Cấu tạo: + Các nang trứng nguyên thủy + Nang trứng chín + TB trứng + Thể vàng + Thể trắng Nang trứng nguyên thuỷ Nang trứng chín TB trứng Thể vàng Thể trắng Cấu tạo của buồng trứng I. CÁC CQSD NỮ GIỚI

slide 10:

1.2 Vòi tử cung - Dài 12 cm - Phân đoạn + Phễu vòi Tua vòi + Bóng vòi + Eo vòi + Phần tử cung - Lỗ bụng I. CÁC CQSD NỮ GIỚI Lỗ bụng Các phần của vòi tử cung Phễu vòi Bóng vòi Eo vòi Tua vòi Sự thụ tinh Phễu vòi Bóng vòi Eo vòi Phần tử cung Tua vòi

slide 11:

I. CÁC CQSD NỮ GIỚI

slide 12:

I. CÁC CQSD NỮ GIỚI

slide 13:

1.3 Tử cung - Vị trí: trong chậu hông bé + Sau bàng quang + Trước trực tràng + Dưới ruột non + Trên âm đạo Vị trí của tử cung Tử cung Trực tràng Bàng quang Âm đạo I. CÁC CQSD NỮ GIỚI

slide 14:

- Hình thể ngoài + Đáy + Thân  Mặt bàng quang  Mặt ruột + Eo TC + Cổ TC  Phần trên âm đạo  Phần âm đạo - Hình thể trong + Buồng TC + ống cổ TC + Lỗ TC I. CÁC CQSD NỮ GIỚI Các đặc điểm hình thể của tử cung Đáy Mặt ruột Mặt bàng quang Bàng quang Đáy Buồng tử cung Eo ỐNG CỔ TC Phần trên ÂĐ Phần ÂĐ Thành ÂĐ Lỗ TC

slide 15:

- Tư thế của TC + Gấp và ngả về trước + Tư thế trung gian + Tư thế ngả sau I. CÁC CQSD NỮ GIỚI Các tư thế của tử cung Gấp và ngả trước Tư thế trung gian Tư thế ngả sau

slide 16:

- Các phương tiện giữ TC + DC rộng + DC tròn + DC TC-cùng + DC ngang cổ TC I. CÁC CQSD NỮ GIỚI DC tròn DC rộng DC TC-cùng Tử cung Bàng quang Trực tràng DC rộng Các phương tiện giữ TC tại chỗ

slide 17:

- Cấu tạo của tử cung + Lớp thanh mạc phúc mạc + Lớp cơ:  Dọc  Rối  Vòng + Niêm mạc Kinh n g u y ệ t I. CÁC CQSD NỮ GIỚI Lớp cơ và các DC liên quan DC TC-cùng DC ngang cổ TC Thành ÂĐ DC tròn DC riêng BT Vòi TC Lớp phúc mạc Các lớp cấu tạo của TC Lớp cơ Lớp niêm mạc

slide 18:

I. CÁC CQSD NỮ GIỚI 1.4 Âm đạo - Thành trước sau BQ và ni ệ u đạo - Thành sau: tỳi cựng tr ư ớ c t r ự c tràng - Đầu trên Bám vào c ổ TC - Đầu dưới m ở vào t i ề n đình  РÂm đạo Thành trước Thành sau Bàng quang Niệu đạo Trực tràng

slide 19:

I. CÁC CQSD NỮ GIỚI Một số liên hệ chức năng và lấm sàng: -Vị trí thụ thai: bóng vòi -Chửa ngoài tử cung -Kinh nguyệt -Vị trí thường mổ lấy thai -…………..

slide 20:

I. CÁC CQSD NỮ GIỚI 2. Các CQSD ngoài 2.1 Âm hộ - Gò mu - Môi lớn - Môi bé + Bao âm vật - Tiền đình âm đạo + Lỗ niệu đạo ngoài + Lỗ âm đạo  Màng trinh

slide 21:

I. CÁC CQSD NỮ GIỚI 2. Các CQSD ngoài 2.1 Âm hộ - Gò mu - Môi lớn - Môi bé + Bao âm vật - Tiền đình âm đạo + Lỗ niệu đạo ngoài + Lỗ âm đạo  Màng trinh Dạng vòng Dạng vách Dạng sàng Đã rách Các dạng màng trinh Âm hộ Môi lớn Môi bé Gò mu Màng trinh đã rách Lỗ niệu đạo ngoài Lỗ âm đạo Bao âm vật

slide 22:

I. CÁC CQSD NỮ GIỚI 2.2. Các tạng cương - Âm vật: + Tạo bởi 2 vật hang + Quy đầu âm vật - Hành tiền đình 2.3. Các tuyến tiết - Tuyến hành tiền đình lớn Các tạng cương và các tuyến tiết Vật hang Quy đầu âm vật Hành tiền đình Tuyến tiền đình lớn Lỗ niệu đạo ngoài Âm đạo

slide 23:

I. CÁC CQSD NỮ GIỚI 3. Tuyến vú - Hình thể ngoài: + Núm vú + Quầng vú - Cấu tạo + 15-20 thuỳ mô tuyến sữa + ống tiết hướng về núm vú + Mô mỡ Tuyến vú: hình thể ngoài và cấu tạo Núm vú Quầng vú Mô tuyến sữa ỐNG TIẾT Mô mỡ Mô tuyến sữa ỐNG TIẾT Mô mỡ

slide 24:

I. CÁC CQSD NỮ GIỚI 1. Mạch máu và TK CQSD trong: - ĐM buồng trứng và ĐM tử cung - TM : ĐR TM buồng trứng và TM tử cung  TM chậu trg - Bạch huyết: -TK : tách từ ĐR hạ vị dưới 2. MM và TK CQSD ngoài: - ĐM thẹn trg và thẹn ngoài - ĐM ngực trg và ngực ngoài

slide 25:

I. CÁC CQSD NỮ GIỚI

slide 26:

II. CÁC CQSD NAM GIỚI 1. Các cơ quan sinh dục trong 2. Các cơ quan sinh dục ngoài

slide 27:

1. Các CQSD trong bao gồm - Tinh hoàn - Đường dẫn tinh + Mào tinh + ống dẫn tinh + ống phóng tinh + Niệu đạo - Các tuyến sinh dục phụ: + Túi tinh tuyến tinh + Tuyến tiền liệt + Tuyến hành niệu đạo II. CÁC CQSD Ở NAM GIỚI Các CQSD trong của nam giới Tinh hoàn Mào tinh hoàn ỐNG DẪN TINH ỐNG PHÓNG TINH Túi tinh Tuyến tiền liệt Tuyến hành niệu đạo Niệu đạo

slide 28:

1.1 Tinh hoàn - Vị trí: + Trong bìu + Trái hơn phải + Tinh hoàn ẩn - Hình thể ngoài: + Hình bầu dục + Các mặt trong ngoài + Các cực trên dưới + Các bờ trước sau dài : 45 cm dày: 25 cm rg:3cm 10-14gr Vị trí và hình thể ngoài của tinh hoàn Mặt ngoài Cực trên Mào tinh Bờ trước Mặt trong Tinh hoàn phải Tinh hoàn trong ổ bụng II. CÁC CQSD Ở NAM GIỚI

slide 29:

a II. CÁC CQSD Ở NAM GIỚI

slide 30:

Cấu tạo hình thể trg tinh hoàn: áo bọc tinh hoàn áo trắng áo mạch II. CÁC CQSD Ở NAM GIỚI

slide 31:

- Hình thể trong cấu tạo: + áo trắng + Tiểu thuỳ:  ống sinh tinh xoắn  ống sinh tinh thẳng  Mô kẽ TB kẽ + Lưới tinh hoàn + ống xuất II. CÁC CQSD Ở NAM GIỚI Cấu tạo của tinh hoàn ÁO TRẮNG Lưới tinh hoàn Mô kẽ ỐNG XUẤT Mào tinh ỐNG XUẤT ỐNG SINH TINH XOẮN ỐNG SINH TINH THẲNG Lưới tinh hoàn ỐNG MÀO TINH

slide 32:

II. CÁC CQSD Ở NAM GIỚI 1.2 Mào tinh - Hình thể ngoài + Đầu: chụp lên cực trên tinh hoàn + Thân: úp lên bờ sau tinh hoàn + Đuôi: dính vào cực dưới tinh hoàn - ống mào tinh: + Nhận các ống xuất + Liên tiếp với ống dẫn tinh Hình thể ngoài của mào tinh Đầu mào tinh Thân mào tinh Đuôi mào tinh Đầu mào tinh Đuôi mào tinh Thân mào tinh ỐNG DẪN TINH ỐNG XUẤT ỐNG MÀO TINH ỐNG DẪN TINH ỐNG MÀO TINH

slide 33:

II. CÁC CQSD Ở NAM GIỚI 1.3 ống dẫn tinh - Đoạn bìu - Đoạn thừng tinh - Đoạn bẹn ống bẹn - Đoạn chậu 1.4 ống phóng tinh ống dẫn tinh+ống tiết của túi tinh - Xuyên qua tuyến tiền liệt - Đổ vào niệu đạo Các đoạn của ống dẫn tinh và ống phóng tinh Đoạn bìu Đoạn thừng tinh Đoạn bẹn Đoạn chậu ỐNG PHÓNG TINH Túi tinh Tuyến tiền liệt Bóng ống dẫn tinh Túi tinh ỐNG PHÓNG TINH Tuyến tiền liệt Bàng quang

slide 34:

1.5 Các tuyến sinh dục phụ - Túi tinh - Tuyến tiền liệt - Tuyến hành niệu đạo Các tuyến tiết ở CQSD nam giới Xg mu Túi tinh Tuyến tiền liệt ỐNG PHÓNG TINH Tuyến hành niệu đạo Niệu đạo xốp Túi tinh ỐNG DẪN TINH Tuyến tiền liệt Tuyến hành niệu đạo II. CÁC CQSD Ở NAM GIỚI

slide 35:

2. Các cơ quan sinh dục ngoài 2.1 Dương vật - Hình thể ngoài: + Rễ dương vật + Thân dương vật + Quy đầu dương vật II. CÁC CQSD Ở NAM GIỚI Hình thể ngoài dương vật Rễ dương vật Thân dương vật Quy đầu dương vật Bao quy đầu

slide 36:

II. CÁC CQSD Ở NAM GIỚI Cấu tạo của bìuDa Mạc nông dưới da Các lớp bọc tinh hoàn Tinh hoàn

slide 37:

a II. CÁC CQSD Ở NAM GIỚI

slide 38:

- Cấu tạo của dương vật + Vật hang 2  Trụ dương vật + Vật xốp 1  Hành dương vật  Quy đầu + Các lớp bọc dương vật II. CÁC CQSD Ở NAM GIỚI Cấu tạo của dương vật Vật hang Vật xốp Niệu đạo Mạc sâu dương vật Mạc nông dương vật Da Hành dương vật Quy đầu Vật xốp Vật hang Trụ dương vật

slide 39:

2.2. Bìu - Chứa tinh hoàn - Cấu tạo +Lớp da + Lớp mạc nông dưới da Cơ trơn Dartos II. CÁC CQSD Ở NAM GIỚI Cấu tạo của bìu Da Mạc nông dưới da Các lớp bọc tinh hoàn Tinh hoàn

slide 40:

II. CÁC CQSD Ở NAM GIỚI

slide 41:

a II. CÁC CQSD Ở NAM GIỚI

slide 42:

1. Mạch máu và TK của CQSD trong: - ĐM tinh hoàn Đm ống dẫn tinh từ Đm rốn Đm tuyết tiền liệt: ĐM BQ giũa và Đm trực tràng giữa. - TM TK: 2. Mạch TK dương vật: ĐM thẹn ngoài và thẹn trg TK thẹn TK tự chủ trg chậu hông 3. Mạch TK bìu: ĐM thẹn ngoài ĐM thừng tinh Tk chậu bẹn TK thẹn II. CÁC CQSD Ở NAM GIỚI