todos-diferentes-todos-iguais

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Proxecto Documental Integrado Todos diferentes, todos iguais:

Proxecto Documental Integrado Todos d i f e r e n t e s , todos iguais Biblioteca do CEIP Vales Villamarín Betanzos http://blogdeleo-valesvillamarin.blogspot.com.es/

Por que?:

Por que? Diversidade Departamento de Orientación ANPA Profesorado Biblioteca. PDI Xor­na­das de sensibilización e atención á diversidade Asociacións

Para que?:

Para que? Profundizar no coñecemento da diversidade que amosa a nosa comu­ni­da­de educativa lévanos: A unha boa convivencia, porque nos comprendemos me­llor e somos capaces de colocarnos no lugar do outro. O descoñe­ce­­men­to dos demais leva á desconfianza e ao rexeitamento. A idea é que o alumnado entenda , respete e saiba como actuar, comunicarse... “É facer visible para poder actuar e incluir“ Priorizamos o labor co alumnado de infantil. A valorar positivamente o feito de que todos somos diferentes. Este proxecto implica a todo centro, vertebrado nos diferentes equipos docentes: ciclos, orientación, tic , dinamización da lingua, actividades extraescolares , coordinados dende a biblioteca .

Obxectivos:

Obxectivos Utilizar a biblioteca coma centro de recursos para achegarnos a unha adecuada compe­ten­cia informacional , traballando a recollida e o tratamento da información, e a elaboración e pre­sen­ta­ción do aprendido. Fomentar unha con­vi­ven­cia adecuada entre os membros da comunidade educativa, fin último do Plan de Convivencia do centro. Traballar as competencias básicas dentro dun tema que lles resulta motivador.

Papel da biblioteca:

Papel da biblioteca A biblioteca está presente en cada unha das fases do proxecto: Motivación. Procurar materiais en diversos soportes. Contactar con especialistas. Planifica­r horarios . Busca e tratamento da información. Proporcionar os materiais adecuados aos centros de interés reflectidos nos guións de traballo. Elaborar fichas-guía . Asesorar a profesorado e alumnado. Elaboración e presentación dos resultados. Axudar e asesorar na elaboración de murais, grá­fi­cos, audiovisuais. Organizar horarios e tempos de realización. Publicar os traballos no blog .

Desenvolvemento:

Desenvolvemento Durante dous cursos. Artellado arredor de datas significativas. Días das persoas con discapacidades. Festas de Nadal e Entroido . Día da familia.

Días das persoas con discapacidades:

Días das persoas con discapacidades 1º curso. Somos capaces, somos incapaces. Información ao profesorado sobre o tema. Exposición de libros relacionados co tema. Lectura e comentario dos libros. Capacitados de distintas formas. Somos diferentes no físico, nos gustos e nas capacidades. Que podemos facer e que non: Eu son capaz, eu non son capaz . Manifesto a favor da diversidade .

PowerPoint Presentation:

Busca e elaboración de información sobre discapacidades. Que nos din os dereitos da infancia sobre as persoas con discapacidade e sobre a igualdade ? Buscar información sobre discapacidade . Que nos aportan as persoas con discapacidade , que lles aportamos nós . El cazo de Lorenzo Un día especial

PowerPoint Presentation:

2º curso. Xuntos podemos. Lectura de libros relacionados co tema. Recreación das historias que nos trasmiten. Contos. Vídeo: Os meus amigos especiais . Visionado de películas. El sueño de Pedro . Taare Zameen Par . Contacontos en linguaxe de signos. Busca e elaboración de información sobre a maneira de colaborar coas persoas con discapacidade para vivir unha vida mellor . Dicionario de linguaxe de signos . Documento titulado Xuntos podemos . Moción no Pleno infantil do concello . Por cuatro esquinitas de nada

Países de procedencia:

Países de procedencia 1º curso Toma de datos para a realización dun mural.

PowerPoint Presentation:

Busca e tratamento de información sobre como se celebran o Nadal e o Entroido nos países de procedencia. Elaboración de documentos informativos. Festas do mundo . (por extensión incluíronse máis datos sobre os países e engadíronse países cos que o noso alumnado tiña algún lazo familiar) 2º curso Despois das actividades do Entroido que xiran arredor de comidas típicas de Galicia, elaboramos documentos informativos sobre comidas do mundo. Recetario de comidas do mundo . Alimentos básicos no mundo .

PowerPoint Presentation:

Xuntos podemos Análise e estudo da composición das familias da nosa contorna. Familias, familias, familias . Elaboración de documentos informativos sobre a composición das familias en diversos países e a relación entre os seus membros . Familias do mundo .