VOCABULARIO DA SOSTIBILIDADE

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

Vocabulario realizado polo alumnado de 2º de ESO

Comments

Presentation Transcript

slide 1:

V ​OCABULARIO DA SOSTIBILIDADE  Revisando a sostibilidade do a ao z  A:   Comeza co A: Reducir o consumo  dos recursos naturais.  Solución: Aforrar    B:  Comeza co B: Zona que rodea a  Terra onde habitan os seres vivos.  Solución: Biosfera

slide 2:

C:  Comeza co C: Acción de transmitir  xermes ou substancias prexudiciais  e perigosas ao medio natural.  Solución: Contaminación     D:  Comeza co D: Destrución da  vexetación forestal dun terreo que  vai en contra da sostibilidade.  Solución: Deforestación.     E:  Comeza co E: Comunidade de  seres vivos e do medio natural no  que viven.  Solución: Ecosistema

slide 3:

F:  Comeza co F: Xeración que se vai  ver máis afectada debido ao  cambio climático.  Solución: Futuro     G:  Comeza co G: Que afecta a todo o  planeta como o cambio climático.  Solución: Global    H:  Comeza co H: Fórmula química do  líquido do que están compostos os  mares lagos e ríos incoloro en  pequenas cantidades inodoro e  insípido e co paso do tempo está  cada vez máis contaminado.  Solución: H2O

slide 4:

I:   Comeza co I: Efecto que almacena  a calor do Sol.  Solución: Invernadoiro    L:  Comeza co L: Dise da enerxía que  menos contamina.  Solución: Limpa    M:  Comeza co M: Espazo onde se  verte a maioría de recursos  contaminantes e que afecta aos  animais mariños que viven alí.  Solución: Mar

slide 5:

N:  Comeza co N: Conxunto de todas  as cousas e forzas que compoñen  o mundo físico especialmente todo  o que existe sen intervención do  home e que forma o medio onde  este e o resto dos seres viven e  que se ve gravemente afectado  pola contaminación.   Solución: Natureza    Ñ:  Contén o Ñ: Dise dos animais que  viven no medio que se ve máis  afectado pola contaminación.  Solución: Mariños

slide 6:

O:  COmeza co O: Mellorar a axuda ao  medio ambiente.  Solución: Optimizar    P:  Comeza co P: Material constituído  por una variedade de compostos  orgánicos sintéticos ou  semisintéticos que teñen a  propiedade de ser ​ ​maleables e  polo tanto poden ser moldeados en  obxetos sólidos de diversas  formas co que estamos  contaminando o planeta.  Solución:Plástico

slide 7:

Q:  Comeza co Q: Consecuencia directa  do efecto invernadoiro.  Solución: Quencemento global     R:  Comeza co R: Volver utilizar algo  xeralmente cunha función distinta  da que tiña orixinalmente evitando  así volver mercalo.   Solución: reutilizar.    S:   Comeza co S: Proceso que permite  preservar manter e mellorar a  calidade dos recursos e dos  equilibrios naturais así como velar  polo futuro.  Solución: Sostibilidade

slide 8:

T:  Comeza co T: Actividades  realizadas pola nosa clase ao longo  do curso para que axudemos ao  medio ambiente.  Solucion: Talleres    U:  Comeza co U: Que pertence ou se  refire a todos os países a todos  os tempos a todas as persoas ou  a todas as cousas como os  problemas ambientais.  Solución: Universal

slide 9:

V:  Comeza co V: Facer de forma  voluntaria que caia ou saia o  contido dun recipiente o que pode  ser perigoso se o facemos nun  lugar natural con substancias  contaminantes.  Solución: Verter    X:  Contén o X: Auga que pasou a  estado sólido pola acción do frío  que é un dos elementos máis  prexudicados polo cambio climático.  Solución: Xeo

slide 10:

Z:  ​Contén o Z: Gas que forma unha  capa da atmosfera que se ve  afectada pola contaminación e que  debemos preservar porque nos  protexe das radiacións ultravioletas.  Solución: Ozono