Fems

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

RECOLLIDA SELECTIVA:

RECOLLIDA SELECTIVA Als pobles del Pla de Mallorca 2010 – 2011 Algaida, 23 de febrer de 2011

Inicis:

Inicis La Recollida Selectiva s’implanta als pobles del Pla l’any 2007 amb l’empresa CESPA L’any 2009, es treu a licitació el concurs del contracte de recollida dels residus porta a porta dels 14 pobles del Pla. Mentrestant, el Consell de Mallorca recull les fraccions de paper, vidre i envasos mitjançant els iglús fins el proper 31 de desembre de 2011

Adjudicació del contracte de recollida dels residus:

Adjudicació del contracte de recollida dels residus El mes d’abril de 2009, el Ple de la Mancomunitat adjudica el servei de recollida de residus dels 14 pobles a en Melchor Mascaró És l’oferta econòmica més cara que es va presentar. En Melchor Mascaró oferia el contracte per 2.321.454,10 euros anuals, i l’empresa CESPA per 2.190.889,48 euros anuals pel mateix servei!. És a dir, pagam 130.564,62 euros anuals més car el servei per aquesta adjudicació. La motivació d’aquest acord fou que era l’oferta que presentava unes millores més atractives: neteja dels parcs infantils, recollida de roba als parcs verds, recollida oli cuinar porta a porta, campanyes de consciènciació

Adjudicació del contracte de recollida dels residus 2:

Adjudicació del contracte de recollida dels residus 2 Qui va votar: Vots a favor: 9 . Ariany (UM), Sant Joan (UM), Petra (PSM), Vilafranca (PSM), Porreres (UM), Costitx (UM), Sencelles (UM), Montuïri (PP), Lloret (UM) Vots en contra: 2. Algaida (PSOE), Llubí (PP). Abstencions: 3. Maria (PP), Sineu (PP), Santa Eugènia (PP) L’empresa Melchor Mascaró comença a prestar el servei el passat 1 de gener de 2010.

Adjudicació del contracte de recollida dels residus 3:

Adjudicació del contracte de recollida dels residus 3 El passat més de març de 2010, després de 3 mesos de funcionament amb el nou contracte amb l’empresa Melchor Mascaró, la Mancomunitat acorda modificar les millores presentades per l’oferta guanyadora i es canvien per millores que havia presentat CESPA (curiosament!) El mes de setembre de 2010, la Mancomunitat acorda que cada municipi assumeixi els seus costs del servei de residus: El cost del servei de recollida (a Melchor Mascaró) El cost del servei de tractament (a TIRME)

Com funcionam avui:

Com funcionam avui Cada poble ha hagut d’aprovar la seva ordenança de residus per cobrar el servei als seus ciutadans Cada poble pagarà el cost de la recollida en funció del nombre d’habitants Cada poble pagarà el cost del tractament en funció de les tones de rebuig que generi. Això es sabrà perquè es fan pessatges del rebuig, ja que les fraccions que es reciclen (orgànica, paper, vidre i envasos) no tenen cap cost de tractament. El cas “Claveguera” es detapa perquè no és que no ens costi res el tractament d’aquestes fraccions, sinó que hauriem de cobrar per les tones que aportan a TIRME. (Qui ho cobra?)

Les ordenances fiscals:

Les ordenances fiscals Cada poble ha aprovat la seva i ho ha fet en funció dels criteris que ha volgut. De l’estudi de les ordenances, podem treure moltes conclusions que analitzarem: Hi ha pobles que paguen el mateix els veïnats de foravila i els de dins els nuclis urbans i altres no. Santa Eugènia varia la taxa en funció del nombre d’habitants I a Algaida, hem aprovat una ordenança que varia en funció de si es recicla o no. La gent que es compromet a reciclar obté un descompte del 30% si viu en sol urbà i el descompte és del 45% si viu en sol rustic.

Les ordenances fiscals 2:

Les ordenances fiscals 2

Les ordenances fiscals 3:

Les ordenances fiscals 3 Cal comparar l’ordenança fiscal de la Mancomunitat de l’any 2010 (que és el que s’ha cobrat l’octubre de 2010) amb l’ordenança que ha aprovat cada municipi per a l’any 2011. Podeu trobar les taxes dels vostres pobles als següents BOIB’s. Alerta! Que hi ha pobles que han fet 2 ordenances (una per la recollida i l’altra pel tractament) i per saber que es pagarà pel fems l’any 2011 s’han de sumar els dos imports.

Les ordenances fiscals 4:

Les ordenances fiscals 4

Les ordenances fiscals 5:

Les ordenances fiscals 5 A mode d’exemple, ens fixarem amb les perruqueries:

Conclusions:

Conclusions Estudiau-vos les ordenances fiscals i parlau, sobretot, amb els negocis que pateixen un fort increment. A Algaida hem aprovat una ordenança que: Incentiva el reciclatge bonificant els qui reciclen enfront els qui no reciclen Discrimina entre els veïns de foravila i del poble Ho feim en positiu i no “perseguim” ni “multam” a qui no ho fa bé. Simplement no obté una reducció de la taxa