prehistoria

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

LA PREHISTÒRIA

Slide 2: 

És la primera etapa de la història i també la més llarga. Transcorre des de l'aparició de l'ésser humà fins l'aparició de l'escriptura (fa uns 3000 anys). Es divideix en: el paleolític, el neolític i l'edat dels metalls.

El paleolític : 

El paleolític Vivien a l'aire lliure, coves o cabanes. S'alimentaven del que caçaven, pescaven o recol·lectaven. Eren nòmades. A les Illes Balears encara no hi havia éssers humans.

Slide 4: 

S'agrupaven formant tribus, que eren grups formats per diferents famílies. La vida era molt dura i tan sols vivien uns 20 anys. Usaven eines que fabricaven amb pedres i ossos. En aquesta època van començar a aparèixer els primers artistes, que pintaven animals a les coves.

El neolític : 

El neolític Fa uns 7000 anys van sorgir els primers ramaders i començaren a cultivar blat i arròs. Els humans es convertiren en sedentaris i sorgiren els primers poblats. Aparegueren els primers artesans. Fabricaven aixades, molins de mà...

Slide 6: 

Cal destacar dos grans descobriments: els teixits i la ceràmica. També continuaren fent pintures, en aquest cas escenes de caça.

L'edat dels metalls : 

L'edat dels metalls Fa uns 6000 anys els humans aprengueren a fabricar objectes amb metalls. Primer amb el coure, després amb el bronze i més tard amb el ferro. Es crearen les primeres ciutats petites, on sorgiren nous oficis.

Slide 8: 

Destaquen els invents de la roda, la vela i l'arada. Les persones d'aquesta època van construir monuments amb grans pedres, anomenats monuments megalítics.

Slide 9: 

Els primers humans arribaren a l'edat dels metalls (fa uns 6000 anys) . Els primers poblats (fa 4000 anys) vivien en navetes, i es dedicaven a la caça, la ramaderia, la pesca i l'agricultura. Les Illes Balears a la prehistòria

Slide 10: 

Amb el temps, la vida va tornar més violenta, i es protegien amb murades i grans torres de pedra, anomenades TALAIOTS. Aquesta època rep el nom de període TALAIOTIC. Aparegueren guerrers i usaven armes i eines de ferro.

authorStream Live Help