NDT_46

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

BÀI 46 SỨ MỆNH CỦA GIÁO HỘI TRONG THẾ GIỚI NGÀY NAY.

PowerPoint Presentation:

1. Giáo hội nhận được những gì từ thế giới? Giáo hội nhận được nhiều lợi ích từ thế giới trong lãnh vực tư tưởng, cơ cấu xã hội và trong lãnh vực sinh hoạt.

PowerPoint Presentation:

2. Mục tiêu duy nhất khi Giáo hội tương quan với thế giới là gì? Mục tiêu duy nhất của Giáo hội là làm cho Nước Chúa trị đến, và toàn thể nhân loại được cứu rỗi.

authorStream Live Help