NDT_29

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

BÀI 29 LƯU TRUYỀN MẶC KHẢI.

PowerPoint Presentation:

1/ Mặc khải được lưu truyền thế nào ? Mặc khải được lưu truyền qua Thánh Kinh và Thánh truyền, làm thành kho tàng đức tin.

PowerPoint Presentation:

2/ Thánh Kinh là gì ? Thánh kinh là Lời Thiên Chúa nói với chúng ta, được ghi chép lại dưới sự linh hứng của Chúa Thánh Thần.

authorStream Live Help