NDT_28

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

BÀI 28 CÁCH THỨC THIÊN CHÚA MẶC KHẢI.

PowerPoint Presentation:

1/ Thiên Chúa mặc khải cách nào ? Thiên Chúa dùng lời nói và hành động tỏ mình cho nhân loại, qua từng giai đoạn Lịch sử cứu độ.

PowerPoint Presentation:

2/ Thiên Chúa đã mặc khải qua những giai đoạn nào? Thiên Chúa đã mặc khải từ thời Tổ tông, qua thời các Tổ phụ, các Ngôn sứ, đến thời cuối cùng, Ngài đã mặc khải trọn vẹn nơi Chúa Giêsu Kitô.

authorStream Live Help