NDT_25

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

BÀI 25 CHỨC VỤ VƯƠNG ĐẾ

PowerPoint Presentation:

1. Để thực thi quyền cai quản trên bản thân và môi trường sống, ta phải làm gì ? Để thực thi quyền cai quản trên bản thân và môi trường sống, ta phải:

PowerPoint Presentation:

- Làm chủ mình qua việc hướng dẫn thân xác quy phục Thiên Chúa. - Góp sức làm cho các thể chế và cảnh sống nên lành mạnh, công bình, và giúp phát huy các nhân đức.

PowerPoint Presentation:

2. Giáo dân cần tương quan thế nào với hàng giáo phẩm? Giáo dân cần: - Trình bày những nhu cầu và khát vọng, cách tự nguyện, tín cẩn. Theo sự hiểu biết, khả năng chuyên môn và uy tín,

PowerPoint Presentation:

họ có bổn phận bày tỏ về những gì lợi ích cho Giáo hội. - Sống tinh thần vâng lời của người Kitô hữu. - Cầu nguyện cho các vị chủ chăn.

authorStream Live Help