NDT_23

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

BÀI 23 SỨ MỆNH CỦA GIÁO DÂN

PowerPoint Presentation:

1. Sứ mệnh của người giáo dân là gì ? Sứ mệnh của người giáo dân là tìm kiếm Nước Thiên Chúa, làm việc tông đồ giữa tr ầ n gian,

PowerPoint Presentation:

t rong những công việc trần thế, với lòng tin cậy mến, với đời sống chứng tá – họ thánh hóa thế giới.

PowerPoint Presentation:

2. Vì sao Giáo dân có nhiệm vụ làm việc tông đồ ? Giáo dân có nhiệm vụ làm việc tông đồ, vì qua “Bí tích Thánh Tẩy và Thêm Sức, mỗi tín hữu đều được Chúa đề cử làm tông đồ”,

PowerPoint Presentation:

bởi lẽ khi đã được “qui tụ trong Dân Thiên Chúa là Thân Thể duy nhất của Chúa Kitô”, tất cả đều cùng địa vị và cùng trách nhiệm.

authorStream Live Help