NDT_22

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

BÀI 22 CÁC THÀNH PHẦN CỦA GIÁO HỘI

PowerPoint Presentation:

1. Hàng Giáo sĩ và Tu sĩ là những ai ? - Hàng giáo sĩ có Đức Giáo Hoàng, Giám mục, Linh mục và phó tế .

PowerPoint Presentation:

- Tu sĩ là những tín hữu muốn triệt để bước theo Chúa Kito , nên tự nguyện sống khiết tịnh, nghéo khó và vâng phục.

PowerPoint Presentation:

2. Giáo dân là ai ? Giáo dân là các tín hữu không có chức thánh, không sống trong bậc tu trì. Nhờ phép Rửa, họ được dự phần vào chức vụ tư tế, ngôn sứ và vương đế của Chúa Kitô.

authorStream Live Help