bai 28 ve mau vao hinh co san

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

Đơn vị: Trường Tiểu học Nghĩa Trung Mĩ thuật lớp 3 Giáo viên thực hiện : Lê Mạnh Hà KÍNH CHÀO QUÝ THẦY CÔ VỀ DỰ GIỜ, THĂM LỚP 3/2

Slide 2: 

Kieồm tra ủoà duứng hoùc taọp Bút chì 2. Tẩy 3. Màu vẽ 4 .Bảng vẽ, giấy vẽ 5 .Vở tập vẽ Thứ ba, ngày 23 tháng 3 năm 2010

Các em hãy quan sát hình 1 và 2 cho biết hình nào đẹp hơn? : 

Các em hãy quan sát hình 1 và 2 cho biết hình nào đẹp hơn? H×nh 1 H×nh 2 Thứ ba, ngày 23 tháng 3 năm 2010

Mĩ thuật: Vẽ trang trí Veừ maứu vaứo hỡnh coự saỹn : 

Mĩ thuật: Vẽ trang trí Veừ maứu vaứo hỡnh coự saỹn I, Quan sát và nhận xét. - Trong hình vẽ sẵn vẽ những gì? ( lä, hoa ) - Tên hoa đó là hoa gì? ( hoa sen) Vị trí của lọ và hoa được đặt như thế nào? ( lọvà hoa được đặt chính giữa bài vẽ tạo sự cân đối hài hoà cho bài vẽ) Hình 1 Thứ ba, ngày 23 tháng 3 năm 2010

Slide 5: 

Em hãy nêu những hình ảnh có ở trong tranh ? (con rùa, cá, rong, búng trăng) Trong tranh đâu là hình ảnh chính? ( con rùa ) Đâu là hình ảnh phụ? ( con cá, rong, búng trăng ) Hình 2 Mĩ thuật: Vẽ trang trí Veừ maứu vaứo hỡnh coự saỹn Thứ ba, ngày 23 tháng 3 năm 2010 I, Quan sát và nhận xét.

Slide 6: 

II. Cách vẽ màu Có thể vẽ màu xung quanh trước, ở giữa sau. Hoặc ngược lại: vẽ ở giữa trước rồi tỏa ra xung quanh. Thay đổi hướng nét vẽ ( ngang, dọc, xiên, thưa,dày, đan xen…) để bài sinh động hơn. Mĩ thuật: Vẽ trang trí Veừ maứu vaứo hỡnh coự saỹn Thứ ba, ngày 23 tháng 3 năm 2010 I, Quan sát và nhận xét.

Slide 7: 

Quan sát những bài vẽ của học sinh năm trước Mĩ thuật: Vẽ trang trí Veừ maứu vaứo hỡnh coự saỹn Thứ ba, ngày 23 tháng 3 năm 2010 I, Quan sát và nhận xét. II. Cách vẽ màu.

Slide 8: 

III. Thực hành Veõ maøu vaøo moät trong hai hình trong vôû taäp veõ ( trang 37). Mĩ thuật: Vẽ trang trí Veừ maứu vaứo hỡnh coự saỹn Thứ ba, ngày 23 tháng 3 năm 2010 I. Quan sát và nhận xét. II. Cách vẽ màu.

Slide 9: 

III. Thực hành Veõ maøu vaøo moät trong hai hình trong vôû taäp veõ ( trang 37).

IV. Nhận xét,đánh giá. : 

IV. Nhận xét,đánh giá.

Slide 11: 

XIN CẢM ƠN QUÝ THẦY CÔ VÀ CÁC EM HỌC SINH tháng 3 năm 2010 xin chào và hen gặp lại

authorStream Live Help