CHIA SO CO BA CHU SO

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

Môn Toán - Lớp 3  THIẾT KẾ VÀ TRÌNH BÀY: NGUYỄN THỊ OANH TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐẠI LAI-GIA BÌNH-BẮC NINH THIẾT KẾ BÀI GIẢNG BÀI: CHIA SỐ CÓ BA CHỮ SỐ CHO SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ

Slide 2: 

Thứ hai ngày 7 tháng 12 năm 2009 TOÁN * Kiểm tra bài cũ Đặt tính rồi tính: 78 : 6 42 : 5 - Khi chia số có hai chữ số cho số có một chữ số, ta chia như thế nào?

Slide 3: 

Thứ hai ngày 7 tháng 12 năm 2009 TOÁN CHIA SỐ CÓ BA CHỮ SỐ CHO SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ Ví dụ: 6 chia 3 được 2, viết 2. 2 nhân 3 bằng 6; 6 trừ 6 bằng 0. 6 0 3 1 18 0 a) 648 : 3 = ? Hạ 4; 4 chia 3 được 1, viết 1. 1 nhân 3 bằng 3; 4 trừ 3 bằng 1. Hạ 8, được 18; 18 chia 3 được 6, viết 6. 6 nhân 3 bằng 18; 18 trừ 18 bằng 0. 4 8 2 6 1 6 3 4 8 648 : 3 = 216

Slide 4: 

Thứ hai ngày 7 tháng 12 năm 2009 TOÁN CHIA SỐ CÓ BA CHỮ SỐ CHO SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ Ví dụ: 23 chia 5 được 4, viết 4. 4 nhân 5 bằng 20; 23 trừ 20 bằng 3. 2 3 35 1 b) 236 : 5 = ? Hạ 6, được 36; 36 chia 5 được 7, viết 7. 7 nhân 5 bằng 35; 36 trừ 35 bằng 1. 4 7 2 5 236 : 5 = 47 (dư 1) 0 6 3 6 Muốn chia số có ba chữ số cho số có một chữ số ta làm thế nào?

Slide 5: 

Thứ hai ngày 7 tháng 12 năm 2009 TOÁN CHIA SỐ CÓ BA CHỮ SỐ CHO SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số: Đặt tính. Chia từ trái sang phải bắt đầu từ hàng trăm của số bị chia. Luyện tập Bài 1: Tính a) 872 4 390 6 905 5 b) 457 4 489 5 230 6

Slide 6: 

Thứ hai ngày 7 tháng 12 năm 2009 TOÁN CHIA SỐ CÓ BA CHỮ SỐ CHO SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ Luyện tập Bài 1: Tính a) b)

Slide 7: 

Thứ hai ngày 7 tháng 12 năm 2009 TOÁN CHIA SỐ CÓ BA CHỮ SỐ CHO SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ Luyện tập Có 234 học sinh xếp hàng, mỗi hàng có 9 học sinh. Hỏi có tất cả bao nhiêu hàng? Tóm tắt: 9 học sinh : 1 hàng 234 học sinh : … hàng? Bài giải Có tất cả số hàng là: 234 : 9 = 26 (hàng) Đáp số: 26 hàng Bài 3: Viết (theo mẫu): Số đã cho Giảm lần = 54m 432m 888kg 888kg : 8 = 111kg 888kg : 6 = 148kg 600giờ 600giờ : 8 = 75giờ 600giờ : 6 = 100giờ 312ngày 312ngày : 8 = 39ngày 312ngày : 6 = 52ngày 8 432m : 8 Giảm lần = 72m 6 : 6 432m : : = 54m = 72m 6 8 432m 432m Bài 2.

Slide 8: 

Thứ hai ngày 7 tháng 12 năm 2009 TOÁN CHIA SỐ CÓ BA CHỮ SỐ CHO SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ Khi chia số có ba chữ số cho số có một chữ số ta làm thế nào? Khi chia số có ba chữ số cho số có một chữ số ta: Đặt tính. Chia từ trái sang phải bắt đầu từ hàng trăm của số bị chia.

Slide 9: 

Thứ hai ngày 7 tháng 12 năm 2009 TOÁN CHIA SỐ CÓ BA CHỮ SỐ CHO SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ Dặn dò - Về nhà làm bài tập 1, 2, 3, 4 trong vở bài tập trang 79, 80 - Xem trước bài: Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số. ( tiếp theo)

Slide 10: 

Xin chào và hẹn gặp lại ! Xin trân trọng cảm ơn các thày giáo, cô giáo cùng toàn thể các em học sinh ! Kính chúc các thầy giáo, cô giáo mạnh khoẻ ! Chúc các em học sinh chăm ngoan học giỏi !