Tim so chia

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG CÁC THẦY CÔ GIÁO VỀ DỰ GIỜ LỚP 3C

Slide 3: 

Kiểm tra bài cũ 1/ Tìm x: x : 6 = 5 Thứ ba ngày 26 tháng 10 năm 2010 Toán x = 5 x 6 x = 30 30 : x = 5 X được gọi là gì trong phép toán ? 30 : 6 = 5

Slide 4: 

1/ Nhận xét 6 : 2 = 3 Số bị chia Số chia Thương Thứ ba ngày 26 tháng 10 năm 2010 Toán TÌM SỐ CHIA

Slide 5: 

6 : 2 = 3 Số chia 2 = : Thứ ba ngày 26 tháng 10 năm 2010 Toán TÌM SỐ CHIA 6 3 Số bị chia Thương Muốn tìm số chia trong phép Chia hết ta làm như thế nào? Muốn tìm số chia trong phép chia hết ta lấy số bị chia chia cho thương.

Slide 6: 

35: 5 = 28 : 7 = 24 : 6 = 21: 3 = 35 :7 = 28 : 4 = 24 : 4 = 21 :7 = Thứ ba ngày 26 tháng 10 năm 2010 Toán TÌM SỐ CHIA Bài 1: Tính nhẩm 3 7 6 4 7 4 5 7 Trong phép chia hết, số bị chia chia cho thương thì được số chia. Thứ ba ngày 26 tháng 10 năm 2010 Toán TÌM SỐ CHIA

Slide 7: 

Thứ ba ngày 26 tháng 10 năm 2010 Toán TÌM SỐ CHIA d) 36 : x = 4 a) 12 : x = 2 e) x : 5 = 4 b) 42 : x = 6 g) x x 7 = 70 c) 27 : x = 3 x = 12 : 2 x = 6 x = 42 : 6 x= 7 x = 27 : 3 x = 9 x = 36 : 4 x= 9 x = 5 x 4 x= 20 x = 70 : 7 x= 10 Bài 2. Tìm x

Slide 8: 

Bài 3: Trong phép chia hết, 7 chia cho mấy để được: a/ Thương lớn nhất? b/ Thương bé nhất?

Slide 9: 

Ghi nhớ: - Trong phép chia hết thương lớn nhất khi số chia bằng 1. - Trong phép chia hết thương nhỏ nhất khi số bị chia bằng số chia.