phep tru cac so trong pham vi 100 000

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG CÁC THẦY CÔ GIÁO VỀ DỰ GIỜ Lớp 3B TRƯỜNG TIỂU HỌC AN SINH A Chúc các em học sinh có một giờ học lý thú và bổ ích! Gv: Đỗ Thuỳ Liên Năm học : 2009-2010

Slide 2: 

Toán Môn: Lớp 3 Tiết 147: Phép trừ các số trong phạm vi 100000

Slide 3: 

a. 36472 + 55418 KIỂM TRA BÀI CŨ Đặt tính rồi tính: 36472 55418 91890 b. 31257 + 5204 + 812 + 31257 5204 812 + 37273 Thứ sáu ngày 6 tháng 4 năm 2010 Toán:

Slide 4: 

85674 - 58329 = ? * 4 không trừ được 9, lấy 14 trừ 9 bằng 5, viết 5 nhớ 1. 85674 – 58329 = 27345 * 6 trừ 3 bằng 3, viết 3. * 5 không trừ được 8, lấy 15 trừ 8 bằng 7, viết 7 nhớ 1. * 2 thêm 1 bằng 3 ; 7 trừ 3 bằng 4,viết 4. * 5 thêm 1 bằng 6 ; 8 trừ 6 bằng 2, viết 2. 4 8 5 7 5 6 9 2 3 8 2 7 5 4 3 . . ... - Thứ sáu ngày 6 tháng 4 năm 2010 Toán: Phép trừ các số trong phạm vi 100 000

Slide 5: 

Bài: 1 Tính: 92896 65748 - - - - 27148 73581 36029 32484 9177 59372 53814 05558 37552 23307 Thứ sáu ngày 6 tháng 4 năm 2010 Toán: Phép trừ các số trong phạm vi 100 000

Slide 6: 

Đặt tính rồi tính : a. 63780-18546 b. 91462-53406 c. 49283-5765 63780 18546 45234 91462 53406 - - 38056 49283 5765 43518 - Bài 2: Thứ sáu ngày 6 tháng 4 năm 2010 Toán: Phép trừ các số trong phạm vi 100 000

Slide 7: 

Bài 3: Tóm tắt: Quãng đường dài : Đã trải nhựa : 25850 m 9850 m Chưa được trải nhựa : ... Km ? Bài giải: Thứ sáu ngày 6 tháng 4 năm 2010 Toán: Phép trừ các số trong phạm vi 100 000 Quãng đường chưa được trải nhựa là : 25850 – 9850 = 16000 (m) 16000 m = 16 km Đáp số : 16 km

Slide 8: 

TRÒ CHƠI RUNG CHUÔNG VÀNG

A. 37313 B. 37213 C. 36213 ? Khoanh tròn vào chữ cái trước kết quả đúng : Bài 2: 86290 3425 Bài 1: 64852 27539 - ? A. 83865 B. 82874 C. 82865 - A C

Slide 10: 

Củng cố - Nhận xét Bài sau: Tiền Việt Nam

Slide 11: 

Kính chúc các thầy cô mạnh khoẻ . Chúc các em chăm ngoan, học giỏi !