Nhan so co 2 chu so voi so co 1 chu so

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ MÔN TOÁN LỚP BA Người thực hiện : PHẠM HỮU TÀI HOÀNG THỊ LOAN Đơn vị : DIÊN KHÁNH

Slide 2: 

1. Tính nhẩm : 6 x 6 = 6 x 9 = 6 x 7 = 6 x 8 = 36 : 6 = 54 : 6 = 42 : 6 = 48 : 6 = 36 7 54 9 48 8 42 6 KIỂM TRA BÀI CŨ : 2. May 6 bộ quần áo như nhau hết 18m vải . Hỏi may mỗi bộ quần áo hết mấy mét vải ? Bài giải : Số mét vải mỗi bộ quần áo may hết là : 18 : 6 = 3 ( m ) Đáp số : 3 m

Slide 3: 

Thứ bảy ngày 12 tháng 06 năm 2010 Toán: TÌM MỘT TRONG CÁC PHẦN BẰNG NHAU CỦA MỘT SỐ Nhận xét: Chia 12 cái kẹo thành 3 phần bằng nhau ? kẹo Bài giải: Chị cho em số kẹo là: 12 : 3 = 4 (cái) Đáp số :4 cái kẹo 12 kẹo

Slide 4: 

Thực hành: d) của 54 phút là … phút ; 4 7 6 9 Thứ bảy ngày 12 tháng 06 năm 2010 Toán: TÌM MỘT TRONG CÁC PHẦN BẰNG NHAU CỦA MỘT SỐ 1 Viết số thích hợp nào vào chỗ chấm ?

Slide 5: 

Bài giải: Số mét vải xanh cửa hàng đó đã bán là : 40 : 5 = 8 (m) Đáp số : 8 mét vải Một cửa hàng có 40m vải xanh và đã bán được số vải đó. Hỏi cửa hàng đó đã bán mấy mét vải xanh ? 2 Thực hành: Thứ bảy ngày 12 tháng 06 năm 2010 Toán: TÌM MỘT TRONG CÁC PHẦN BẰNG NHAU CỦA MỘT SỐ Tóm tắt : 40m ? m

Slide 6: 

Thứ bảy ngày 12 tháng 06 năm 2010 Toán: TÌM MỘT TRONG CÁC PHẦN BẰNG NHAU CỦA MỘT SỐ Củng cố: Vừa rồi con đã học bài gì? Về nhà xem lại bài chuẩn bị bài sau luyện tập trang 26. .

Slide 7: 

Cảm ơn Thầy Cô và các em học sinh!