Luyen tap t3

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ GIÁO VỀ DỰ GIỜ THĂM LỚP- 3B PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TÂN KÌ TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN HƯƠNG 2 Năm học : 2009-2010 Chào mừng các thầy cô giáo về dự giờ thăm lớp 3B

Slide 2: 

Toán Môn: Lớp 3

Slide 3: 

Thứ ba ngày 04 tháng 05 năm 2010 Luyện toán : Luyện tập tổng hợp Bài 1: Tính : 23102 3 17261 20357 12614 4 2 5 x x x x 69306 86305 40714 50456 23102 x 3 17261 x 5 20357 x 2 12614 x 4

Slide 4: 

Thứ ba ngày 04 tháng 05 năm 2010 Luyện toán : Luyện tập tổng hợp Bài 2: Tính giá trị biểu thức: 61573 + 10640 x 3 = 61573 + 31920 = 93493 a) 61573 + 10640 x 3 b) 25763 + 43505 - 25301 b) 25763 + 43505 - 25301 = 69268 – 25301 = 43967

Slide 5: 

Tóm tắt: Một đội công nhân làm đường ngày đầu làm được 7480m. Ngày sau làm gấp đôi ngày đầu. Hỏi cả hai ngày đội đó làm được bao nhiêu mét đường? Thứ ba ngày 04 tháng 05 năm 2010 Luyện toán : Luyện tập tổng hợp Bài 3:

Slide 6: 

Bài 3: ? m Tóm tắt: Ngày đầu : ? m Thứ ba ngày 04 tháng 05 năm 2010 Luyện toán : Luyện tập tổng hợp Bài giải : Đoạn đường ngày sau làm được là: 7480 x 2 = 14960 (m) Cả hai ngày đội đó làm được là : 7480 + 14960 = 22440 (m) Đáp số : 22440 m

Slide 7: 

Cách 2 Bài giải: Coi 7480 m đường làm ngày đầu là một phần thì ngày sau làm được 2 phần. Tổng số phần bằng nhau là: Bài 3: ? m Tóm tắt: Ngày đầu : ? m 1 + 2 = 3 (phần) Cả hai ngày đội đó làm được là : 7480 x 3 = 22440 (m) Đáp số : 22440 m Thứ ba ngày 04 tháng 05 năm 2010 Luyện toán : Luyện tập tổng hợp

Slide 8: 

Trò chơi : Ai đúng , được khen! S Đ Đúng ghi Đ, sai ghi S Đội A Đội B 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

Slide 9: 

KÍNH CHÚC THẦY CÔ SỨC KHOẺ Chúc các em học tốt