luyen tap 149

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

www.themegallery.com Giáo viên thực hiện: Bùi Thị Kim Chi Trường Tiểu học số 1 Thanh Yên Nhiệt liệt chào mừng các thầy giáo, cô giáo đến dự giờ, thăm lớp 3A2

Slide 2: 

www.themegallery.com Bài cũ : 1)Mỗi ví đựng bao nhiêu tiền ? Toán 14 500 đồng 50 700 đồng

Slide 3: 

www.themegallery.com Toán Luyện tập a) 60000 – 30000 = b) 80000 – 50000 = 100000 – 40000 = 100000 – 70000 = 30000 60000 30000 30000 Nhẩm : 9 chục nghìn – 5 chục nghìn = 4 chục nghìn Vậy : 90000 – 50000 = 40000

Slide 4: 

www.themegallery.com Toán Luyện tập a) 81981 – 45245 b) 93644 – 26107 86296 – 74951 65900 – 245

Slide 5: 

www.themegallery.com Toán Luyện tập Bài giải : Số lít mật ong trại đó còn lại là : 23560 – 21800 = 1760 (lít) Đáp số : 1760 lít Tóm tắt Có : 23 560 lít Đã bán : 21 800 lít Còn lại : … lít ?

Slide 6: 

www.themegallery.com Toán Luyện tập a) Cho phép trừ : Chữ số thích hợp điền vào ô trống là : A. 8 C. 9 B. 4 D. 6 C 9

Slide 7: 

www.themegallery.com Toán Luyện tập Thứ năm ngày 8 tháng 4 năm 2010 b) Hãy nêu tên bốn tháng, mỗi tháng đều có 30 ngày. Bốn tháng, mỗi tháng có 30 ngày là : A. Tháng 2, tháng 3, tháng 5 và tháng 6 B. Tháng 7, tháng 8, tháng 9 và tháng 10 C. Tháng 8, tháng 9, tháng 10 và tháng 11 D. Tháng 4, tháng 6, tháng 9 và tháng 11 D

Slide 8: 

www.themegallery.com BÀI HỌC ĐẾN ĐÂY LÀ KẾT THÚC Chúc các em chăm ngoan học giỏi! Kính chúc các thầy giáo, cô giáo mạnh khỏe !