Hinh vuong

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

HÌNH VUÔNG Bài 85:

Slide 2: 

Kiểm tra bài cũ

Slide 3: 

Phiếu học tập Trong những hình sau, hình nào là hình chữ nhật? Tìm điểm giống và khác nhau của hai hình sau: Thảo luận nhóm đôi A B C D B D

Slide 4: 

Đáp án Hình chữ nhật: Điểm giống và khác nhau của hai hình là: - Giống nhau: có 4 góc vuông - Khác nhau: + Hình B có 2 cạnh dài bằng nhau, 2 cạnh ngắn bằng nhau. + Hình D có 4 cạnh bằng nhau. A B C D B D

Slide 5: 

Đáp án B D ? Hình vuông

Slide 6: 

Hình vuông ABCD có: - 4 góc đỉnh A, B, C, D đều là các góc vuông HÌNH VUÔNG Kết luận: Hình vuông có 4 góc vuông và 4 cạnh bằng nhau. - 4 cạnh có độ dài bằng nhau AB = BC = CD = DA

Slide 7: 

1 2 3 4 Nhận biết hình vuông trong các hình sau: HÌNH VUÔNG

Slide 8: 

Liên hệ: Một số đồ vật xung quanh ta có dạng hình vuông HÌNH VUÔNG

Slide 9: 

Bài tập 1: Tô màu hình vuông trong các hình sau: a.

Slide 10: 

b.

Slide 11: 

Bài tập 2: Kẻ thêm một đoạn thẳng để được 1 hình vuông

Slide 12: 

Bài tập 3: Vẽ theo mẫu