Chu vi hinh vuong

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

Bài 87: CHU VI HÌNH VUÔNG

Slide 2: 

PHIẾU HỌC TẬP Tính chu vi hỡnh chữ nhật cú chiều dài là 9cm, chiều rộng là 6cm. Tính chu vi hỡnh vuụng cú cạnh 5cm. Muốn tính chu vi hỡnh vuụng ta làm thế nào? 1 2 3

Slide 3: 

Nhóm đôi thảo luận hoàn thành phiếu bài tập. Hai nhóm 2 tạo thành nhóm 4 thống nhất kết quả của phiếu học tập. Ghi kết quả bài 3 ra giấy A3. 1. 2. 3. Thảo luận nhóm

Slide 4: 

ĐÁP ÁN Chu vi hỡnh chữ nhật là: (9 + 6) x 2 = 30 (cm) Đỏp số: 30cm Chu vi hỡnh vuụng là: 5 + 5 + 5 + 5 = 20 (cm) Đỏp số: 20cm 1 2 Cỏch 1: Chu vi hỡnh vuụng là: (5 + 5) x 2 = 20 (cm) Đỏp số: 20cm Cỏch 2:

Slide 5: 

Chu vi hỡnh vuụng là: 5 x 4 = 20 (cm) Đỏp số: 20cm A B D C 5cm 5cm 5cm 5cm 2 Cỏch 3: ĐÁP ÁN 3 Muốn tính chu vi hình vuông ta lấy độ dài một cạnh nhân với 4. CHU VI HÌNH VUÔNG

Slide 6: 

Bài 1: Nối ụ trống với phộp tớnh phự hợp: CHU VI HÌNH VUÔNG

Slide 7: 

Bài 2: 10cm 20cm 40cm Người ta uốn một đoạn dõy thộp vừa đủ thành một hỡnh vuụng cạnh 10cm. Tớnh độ dài đoạn dõy đú. Chọn đỏp ỏn đỳng: CHU VI HÌNH VUÔNG Độ dài đoạn dây đó là: 10 x 4 = 40 (cm) Đáp số: 40 cm Bài làm:

Slide 8: 

Bài 3: 60cm 160cm 240cm Mỗi viên gạch hình vuông có cạnh 20 cm. Tính chu vi hình chữ nhật ghép bởi 3 viên gạch như thế (xem hình vẽ). Chọn đỏp ỏn đỳng: CHU VI HÌNH VUÔNG Chiều dài hình chữ nhật là: 20 x 3 = 60 (cm) Chu vi hình chữ nhật là: (60 + 20) x 2 = 160 (cm) Đáp số: 160 cm Bài làm:

Slide 9: 

Bài 3: Mỗi viên gạch hình vuông có cạnh 20 cm. Tính chu vi hình chữ nhật ghép bởi 3 viên gạch như thế (xem hình vẽ). CHU VI HÌNH VUÔNG Nhìn vào hình vẽ ta thấy chu vi hình chữ nhật bằng độ dài 8 cạnh viên gạch hoa hình vuông. Chu vi hình chữ nhật là: 20 x 8 = 160 (cm) Đáp số: 160 cm Bài làm: Cách 2:

Slide 10: 

Bài 4: Đo độ dài cạnh rồi tính chu vi hình vuông MNPQ. CHU VI HÌNH VUÔNG Sau khi đo ta thấy cạnh hình vuông là 3cm. Chu vi hình vuông là: 3 x 4 = 12 (cm) Đáp số: 12 cm Bài làm: