TN su chuyen dong cua trai dat

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

       NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG BAN GIÁM KHẢO VỀ CHẤM THI GIÁO VIÊN GIỎI VÒNG THỊ XÃ TRƯỜNG TIỂU HỌC SƠN GIANG Tự nhiên và xã hội Giáo viên: Nguyễn Thị Thùy Dung Lớp: 3A3

Slide 2: 

Hãy chỉ trên quả địa cầu cực Bắc, cực Nam, Bắc bán cầu, Nam bán cầu, đường xích đạo. 2. Trái Đất có mấy phương chính? Kể tên các phương đó? Thứ ba, ngày 13 tháng 4 năm 2010 Tự nhiên và xã hội

Slide 3: 

SỰ CHUYỂN ĐỘNG CỦA TRÁI ĐẤT Thứ ba, ngày 13 tháng 4 năm 2010 Tự nhiên và xã hội

Slide 4: 

Nhìn từ cực Bắc xuống, Trái Đất quay quanh mình nó theo hướng cùng chiều hay ngược chiều kim đồng hồ? Đông Cực Bắc Cực Nam Tây Nhìn từ cực Bắc xuống,Trái Đất không đứng yên mà tự quay quanh mình nó theo hướng ngược chiều kim đồng hồ hay theo hướng từ Tây sang Đông

Slide 5: 

Trái Đất không đứng yên mà tự quay quanh mình nó theo hướng ngược chiều kim đồng hồ (nếu nhìn từ cực Bắc xuống) hay theo hướng từ Tây sang Đông

Slide 6: 

Đặt quả địa cầu sao cho trục của nó hướng cực Bắc về phía bạn. Đánh dấu một điểm trên quả địa cầu. Từ từ quay quả địa cầu ngược chiều kim đồng hồ cho đến lúc điểm đánh dấu trở về chỗ cũ.

Slide 7: 

Trái đất tham gia vào mấy chuyển động ? Đó là những chuyển động nào ? Mặt Trời - Hướng của chuyển động đó đi từ phương nào sang phương nào ?

Slide 8: 

Mặt Trời TÂY ĐÔNG

Slide 9: 

Tây Đông Mặt Trời

Slide 10: 

Traùi Ñaát tham gia vaøo hai chuyeån ñoäng: Traùi Ñaát vöøa töï quay quanh mình noù, vöøa chuyeån ñoäng quanh Maët Trôøi Bài học Trái Đất tham gia vào mấy chuyển động? Đó là những chuyển động nào

Slide 11: 

Trò chơi:

Slide 12: 

Điền các từ thích hợp vào chỗ chấm … tự quay quanh mình nó, vừa quay quanh Mặt Trời Trái Đất

Slide 13: 

Traùi Ñaát tham gia vaøo hai chuyeån ñoäng: Traùi Ñaát vöøa töï quay quanh mình noù, vöøa chuyeån ñoäng quanh Maët Trôøi Bài học Trái Đất tham gia vào mấy chuyển động? Đó là những chuyển động nào

Slide 14: 

Chúc các em học sinh chăm ngoan, học tốt ! Cảm ơn quý thầy cô giáo