TN he tieu hoa

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

Gi¸o ¸n Mụn: Tự nhiờn xó hội _ Lớp 3 Bài 45: Hoạt động tiêu hoá Người soạn: Trương Liên Hương Trường: Tiểu học Thanh Lương.

Slide 2: 

I-MỤC TIÊU 1- Kiến thức:  Học sinh hiểu nhờ có hoạt động của các cơ quan tiêu hoá và các tuyến tiêu hoá, khi vào đến ruột non, thức ăn sẽ được phân thành hai phần: Các chất bổ sẽ thấm qua thành ruột non vào mau đi nuôi cơ thể Các chất bã xuống ruột già tạo thành phân và thải ra ngoài.

Slide 3: 

3- Kỹ năng: Học sinh chỉ được đường đi của thức ăn. Nêu được nhiệm vụ của các cơ quan tiêu hoá

Slide 4: 

3- Thái độ: Ăn chậm, nhai kỹ để giúp các cơ quan tiêu hoá làm việc tốt Biết ăn uống hợp vệ sinh.

Slide 5: 

Kiểm tra bài cũ Bình tĩnh

Slide 6: 

ống thực quản Dạ dày Tuỵ Ruột non Ruột già Gan Mật Câu 1: Chỉ vào tranh và kể tên các cơ quan tiêu hoá

Slide 7: 

Bình tĩnh Kiểm tra bài cũ Bình tĩnh Câu 2: Em hãy kể tên các dịch tiêu hoá do các tuyến tiêu hoá tiết ra

Slide 8: 

ĐÁP ÁN Tuyến nước bọt tiết ra nước bọt Dạ dày tiết ra dịch vị Mật tiết ra dịch mật Tuỵ tiết ra dịch tuỵ Ruột non tiết ra dịch ruột

Slide 10: 

Khi nuốt. Lưỡi có vai trò gì? Sau khi nuốt, thức ăn sẽ đi theo con đường nào? Lưỡi đẩy thức ăn Thức ăn sẽ qua hầu Khi nhai Răng làm việc gì? Các tuyến nước bọt tiết ra dịch gì? Lưỡi đóng vai trò như thế nào? Răng nghiền nát thức ăn. Các tuyến nước bọt tiết ra nước bọt Lưỡi đảo trộn thức ăn

Slide 11: 

Sau khi thức ăn được đưa vào miệng, răng sẽ nghiền nát thức ăn, tuyến nước bọt sẽ tiết ra dịch tiêu hoá là nước bọt. Lưỡi đảo trộn thức ăn cho dịch ngấm đều. Khi thức ăn đã được nhai và trộn kỹ, lưỡi sẽ đẩy thức ăn qua hầu. Tiểu kết

Slide 12: 

Cùng suy nghĩ ống thực quản Dạ dày Ruột non Ruột già

Slide 13: 

Ở DẠ DÀY, THỨC ĂN ĐƯỢC BIẾN ĐỔI TIẾP, TÁC ĐỘNG THÊM NHƯ THẾ NÀO ĐỂ THỨC ĂN DỄ TIÊU HOÁ? Được nhào bóp và trộn thêm dịch vị Tìm hiểu bài Ở RUỘT NON THỨC ĂN ĐƯỢC TÁC ĐỘNG THÊM NHƯ THẾ NÀO? Được trộn thêm dịch ruột

Slide 14: 

Thực quản Dạ dày Ruột non ruột già Hậu môn ống thực quản Dạ dày Ruột non Ruột già

Slide 15: 

KHUYÊN BẠN Nếu thức ăn không được nhai kỹ, khi đến dạ dày, dạ dày phải co bóp nhiều dễ dẫn đến đau dạ dày Ta phải nhai thức ăn như thế nào? Nhai chậm và kỹ Khi thức ăn đã biến thành chất bổ ở ruột non( chuẩn bị được hút vào thành ruột đi nuôi cơ thể) rất dễ bị giun sán nằm chờ để cướp mất. Ai có nhiều giun sán thì dù ăn tốt vẫn gầy. Chúng ta cần phải ăn uống như thế nào? Không ăn thức ăn sống, không uống nước lã.

Slide 16: 

GHI NHỚ Thức ăn đến ruột non được chia ra lam hai phần: Một phần là chất bổ thấm vào mau đi nuôi cơ thể. Một phần là chất bã thải ra ngoài. Nên ăn chạm, nhai kỹ. Ăn uống hợp vệ sinh.

Slide 17: 

DẶN DÒ Làm bài 2, 3 sách bài tập (trang13) Xem trước bài: Các cơ quan tuần hoàn