T Tim So Chia

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

GIÁO ÁN TOÁN LỚP 3 TỠM SỐ CHIA Người soạn: Phạm Thị Chi Trường tiểu học Phan Chu Trinh

Slide 2: 

MỤC TIÊU 1-Kiến thức 2-Kĩ năng 3-Thái độ

Slide 3: 

-Xác định được bài toán tìm số chia 1-Kiến thức -Hiểu được số chia chính là kết quả của phép chia giữa số bị chia và thương . -Phát biểu được quy tắc tìm số chia . -Chỉ ra tên gọi và quan hệ giữa các thành phần của phép chia

Slide 4: 

-Giải được một số bài toán về quan hệ giữa các thành phần trong phép chia 2-Kĩ năng: -Giải được các bài toán tìm số chia -Vận dụng bài toán tìm số chia để giải các bài toán tổng hợp

Slide 5: 

3-Thái độ: Học sinh có mong muốn được vận dụng việc tìm số chia để giải toán và thực hiện một số công việc trong thực tế .

Slide 6: 

NỘI DUNG BÀI GIẢNG 1-Kiểm tra bài cũ 2- Bài mới a-Giới thiệu cách tìm số chia. b-Củng cố quan hệ giữa các thành phần trong phép chia c-Luyện tập 3-Củng cố -dặn dò

Slide 7: 

KIỂM TRA BÀI CŨ

Slide 8: 

KIỂM TRA BÀI CŨ 1-Hãy giảm các số sau đi 3 lần: 96 ; 63 2-Có 24 con gà. Số con ngan kém con gà 4 lần. Hỏi có bao nhiêu con ngan?

Slide 9: 

BÀI MỚI

Slide 10: 

VÍ DỤ

Slide 11: 

Số cần tìm trong phép tính này là thành phần nào của phép chia? VÍ DỤ

Slide 12: 

Tìm số chia

Slide 13: 

Lấy 6 hình vuông xếp thành 2 hàng đều nhau .

Slide 21: 

6 : 2 = 3 Số bị chia Số chia Thương

Slide 22: 

Lấy 6 hình chữ nhật xếp 3 hình vào 1 hàng

Slide 26: 

6 : 3 = 2 6 : 2 = 3

Slide 27: 

SỐ CHIA LÀ KẾT QUẢ CỦA PHÉP CHIA SỐ BỊ CHIA CHO THƯƠNG 2 6 : = 3 2 6 : = 3

Slide 28: 

Muốn tìm số chia ta lấy số bị chia chia cho thương Ghi nhớ:

Slide 29: 

Tìm x biết: 30 : x = 5 x = 30 : 5 x = 6 Bài tập vận dụng

Slide 30: 

Hãy nêu kết quả các phép tính chia sau: 12 : 1 = 12 : 2 = 12 : 3 = 12 : 4 = 12 : 6 = 12 : 12 = 12 6 4 3 2 1 Hãy nhận xét về các phép chia trên

Slide 31: 

Các phép chia có cùng số bị chia thì: +SỐ CHIA CÀNG LỚN THÌ THƯƠNG CÀNG NHỎ VÀ NGƯỢC LẠI Kết luận

Slide 32: 

Có 50 kg đường. Cần mua mấy cái túi để đựng hết số đường đó biết rằng mỗi cái túi đựng được 5 kg đường? Bài làm thêm

Slide 33: 

72 : ? = 6 84 : ? = 3 96 : ? = 4 75 : ? = 5

Slide 34: 

84 : ? = 3 96 : ? = 4 75 : ? = 5

Slide 35: 

84 : ? = 3 96 : ? = 4 75 : ? = 5

Slide 36: 

75 : ? = 5 96 : ? = 4

Slide 37: 

75 : ? = 5

Slide 38: 

Dặn dò: Học thuộc quy tắc tìm số chia