TV_Anh dom dom

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

Môn Tập đọc Trường Tiểu học Thị trấn Gio Linh Lớp 3C Phan Thị Ngọc Lan

Slide 2: 

Thứ tư ngày 24 tháng 12 năm 2008 Tập đọc: Kiểm tra bài cũ: Đọc bài “Về quê ngoại”

Slide 3: 

Thứ tư ngày 24 tháng 12 năm 2008 Tập đọc: Anh Đom Đóm Luyện đọc: Tìm hiểu bài: *Đọc đúng: *Đọc diễn cảm: *Từ ngữ:

Slide 4: 

Thứ tư ngày 24 tháng 12 năm 2008 Tập đọc: Anh Đom Đóm Luyện đọc: Tìm hiểu bài: *Đọc đúng: - ngon giấc - ngon giấc - lặng lẽ - lặng lẽ - long lanh - long lanh *Đọc diễn cảm: *Từ ngữ:

Slide 5: 

Tiếng chị Cò Bợ: “Ru hỡi! Ru hời! Hỡi bé tôi ơi, Ngủ cho ngon giấc”. Thứ tư ngày 24 tháng 12 năm 2008 Tập đọc: Anh Đom Đóm *Đọc diễn cảm:

Slide 6: 

Tiếng chị Cò Bợ: “Ru hỡi! Ru hời! Hỡi bé tôi ơi, Ngủ cho ngon giấc”. Thứ tư ngày 24 tháng 12 năm 2008 Tập đọc: Anh Đom Đóm *Đọc diễn cảm:

Slide 7: 

Thứ tư ngày 24 tháng 12 năm 2008 Tập đọc: Anh Đom Đóm Luyện đọc: Tìm hiểu bài: *Đọc đúng: - ngon giấc - ngon giấc - lặng lẽ - lặng lẽ - long lanh - long lanh *Đọc diễn cảm: Tiếng chị Cò Bợ: “Ru hỡi! Ru hời! Hỡi bé tôi ơi, Ngủ cho ngon giấc”. *Từ ngữ: - cò bợ

Slide 8: 

Thứ tư ngày 24 tháng 12 năm 2008 Tập đọc: Anh Đom Đóm Luyện đọc: Tìm hiểu bài: *Đọc đúng: - ngon giấc - ngon giấc - lặng lẽ - lặng lẽ - long lanh - long lanh *Đọc diễn cảm: Tiếng chị Cò Bợ: “Ru hỡi! Ru hời! Hỡi bé tôi ơi, Ngủ cho ngon giấc”. *Từ ngữ: - cò bợ - vạc

Slide 9: 

Thứ tư ngày 24 tháng 12 năm 2008 Tập đọc: Anh Đom Đóm Luyện đọc: Tìm hiểu bài: *Đọc đúng: - ngon giấc - ngon giấc - lặng lẽ - lặng lẽ - long lanh - long lanh *Đọc diễn cảm: Tiếng chị Cò Bợ: “Ru hỡi! Ru hời! Hỡi bé tôi ơi, Ngủ cho ngon giấc”. - đom đóm *Từ ngữ: - cò bợ - vạc

Slide 10: 

Thứ tư ngày 24 tháng 12 năm 2008 Tập đọc: Anh Đom Đóm Luyện đọc: Tìm hiểu bài: *Đọc đúng: - ngon giấc - ngon giấc - lặng lẽ - lặng lẽ - long lanh - long lanh *Đọc diễn cảm: Tiếng chị Cò Bợ: “Ru hỡi! Ru hời! Hỡi bé tôi ơi, Ngủ cho ngon giấc”. - đom đóm *Từ ngữ: - cò bợ - vạc

Slide 11: 

Thứ tư ngày 24 tháng 12 năm 2008 Tập đọc: Anh Đom Đóm Luyện đọc: Tìm hiểu bài: *Đọc đúng: - ngon giấc - ngon giấc - lặng lẽ - lặng lẽ - long lanh - long lanh *Đọc diễn cảm: Tiếng chị Cò Bợ: “Ru hỡi! Ru hời! Hỡi bé tôi ơi, Ngủ cho ngon giấc”. - đom đóm *Từ ngữ: - cò bợ - vạc * Nội dung: Bài thơ ca ngợi anh Đom Đóm chuyên cần và tả cuộc sống của các loài vật ở làng quê vào ban đêm rất đẹp.

Slide 12: 

Thứ tư ngày 24 tháng 12 năm 2008 Tập đọc: Anh Đom Đóm Luyện đọc: Tìm hiểu bài: *Đọc đúng: - ngon giấc - ngon giấc - lặng lẽ - lặng lẽ - long lanh - long lanh *Đọc diễn cảm: Tiếng chị Cò Bợ: “Ru hỡi! Ru hời! Hỡi bé tôi ơi, Ngủ cho ngon giấc”. - đom đóm *Từ ngữ: - cò bợ - vạc * Nội dung: Bài thơ ca ngợi anh Đom Đóm chuyên cần và tả cuộc sống của các loài vật ở làng quê vào ban đêm rất đẹp.

Slide 13: 

Thứ tư ngày 24 tháng 12 năm 2008 Tập đọc: Anh Đom Đóm Mặt trời…. Tắt… Bóng… Anh Đóm… Lên… Theo… Đóm …. Đi… Lo… Tiếng… “Ru hỡi… Hỡi… Ngủ… Ngoài… Lặng… Bên… Long… Từng… Vung… Anh Đóm… Như… Gà… Gáy… Đóm…

Slide 14: 

Thứ tư ngày 24 tháng 12 năm 2008 Tập đọc: Anh Đom Đóm Luyện đọc: Tìm hiểu bài: *Đọc đúng: - ngon giấc - ngon giấc - lặng lẽ - lặng lẽ - long lanh - long lanh *Đọc diễn cảm: Tiếng chị Cò Bợ: “Ru hỡi! Ru hời! Hỡi bé tôi ơi, Ngủ cho ngon giấc”. - đom đóm *Từ ngữ: - cò bợ - vạc * Nội dung: Bài thơ ca ngợi anh Đom Đóm chuyên cần và tả cuộc sống của các loài vật ở làng quê vào ban đêm rất đẹp.

authorStream Live Help