T bai toan giai = 2 phep tinh

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

Nhiệt liệt chào mừng các thầy, cô giáo tới dự lớp 3A

Slide 2: 

Thứ hai ngày 26 tháng 11 năm 2009 KIỂM TRA BÀI CŨ Bài tập: Dựa theo tóm tắt và giải bài toán sau: Tấm vải đỏ Tấm vải xanh 8 m 15m ? m Tóm tắt

Slide 3: 

Tấm vải xanh dài là: 15 + 8 = 23 (m) Cả hai tấm vải dài là: 15 + 23 = 38 (m) Đáp số: 38 (m) Bài giải Tấm vải đỏ Tấm vải xanh 8 m 15m ? m Tóm tắt KIỂM TRA BÀI CŨ

Slide 4: 

Thứ hai ngày 26 tháng 11 năm 2009 Toán BÀI TOÁN GIẢI BẰNG HAI PHÉP TÍNH ( tiếp theo)

Slide 5: 

Bài toán: Một cửa hàng ngày thứ bảy bán được 6 xe đạp, ngày chủ nhật bán được số xe đạp gấp đôi số xe đạp trên. Hỏi cả hai ngày cửa hàng đó đã bán được bao nhiêu xe đạp? Thứ bảy: Chủ nhật: ? xe 6 xe Số xe đạp bán trong ngày chủ nhật là: 6 x 2 = 12 (xe) Số xe đạp bán trong cả hai ngày là: 6 + 12 = 18 (xe) Đáp số: 18 xe đạp Tóm tắt Bài giải

Slide 6: 

BÀI TOÁN GIẢI BẰNG HAI PHÉP TÍNH( tiếp theo) Bài tập 1: Quãng đường từ nhà đến chợ huyện dài 5km, quãng đường từ chợ huyện đến bưu điện tỉnh dài gấp 3 lần quãng đường từ nhà đến chợ huyện( theo sơ đồ sau). Hỏi quãng đường từ nhà đến bưu điện tỉnh dài bao nhiêu ki-lô-mét? Nhà Quãng đường từ chợ huyện đến bưu điện tỉnh dài là 5 x 3 = 15 (km) Quãng đường từ nhà đến bưu điện tỉnh dài là 5 + 15 = 20 (km) Đáp số: 20 km Tóm tắt Chợ huyện Bưu điện tỉnh ? km 5 km Bài giải

Slide 7: 

Bài tập 2: Một thùng đựng 24l mật ong. Lấy ra số lít mật ong đó. Hỏi trong thùng còn lại bao nhiêu lít mật ong? Thùng Số lít mật ong lấy ra là: 24 : 3 = 8 ( l ) Số lít mật ong còn lại là: 24 – 8 = 16 ( l ) Đáp số: 16 lít mật ong Tóm tắt 24l mật ong Bài giải ? l mật ong lấy ra

Slide 8: 

Bài tập 3: Số? 5 15 18 Gấp 3 lần Thêm 3 7 42 36 Gấp 6 lần Bớt 6 56 8 15 Giảm 7 lần Thêm 7 TRÒ CHƠI 6 12 10 Gấp 2 lần Bớt 2

Dặn dò : 

Dặn dò Về nhà điền lại bài số 3 vào sách Chuẩn bị: Xem trước bài: Luyện tập trang 52.

Slide 10: 

CHÚC CÁC CON HỌC TỐT

authorStream Live Help