3. zaman yönetimi

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

Zaman Yönetimi

Amaçlara ulaşmak, yapılan işleri denetlemek, kişinin kendi motivasyonunu geliştirmek açısından önemli görülen bir kişisel performansı geliştirme tekniğidir:

Amaçlara ulaşmak, yapılan işleri denetlemek, kişinin kendi motivasyonunu geliştirmek açısından önemli görülen bir kişisel performansı geliştirme tekniğidir NEDİR ZAMAN YÖNETİMİ ???

PowerPoint Presentation:

ERTELEME ÜŞENME VAZGEÇME DÜZENSİZLİK MÜKEMMELLİYETÇİLİK ACELECİLİK KARARSIZLIK AŞIRI İLETİŞİM Zaman kaybettirir.

Zaman Planlamasında Başarıya Ulaşmak İçin:

Zaman Planlamasında Başarıya Ulaşmak İçin İşleri planlanan gün ve saatte yaparak İşlerle tek tek uğraşarak İşlerin zor olanından başlayıp, ayrıntılardan uzak durarak Rutin işler için belli zamanlar saptayarak İşi paylaşabilecek elemanı yetiştirerek

Zaman Tasarrufu Yapmak:

Zaman Tasarrufu Yapmak Önemsenen işlere vakit bulunacağına inanarak Başarısızlıklardan ders alarak Vakit kazanma teknikleri arayarak Alışkanlıkları arada gözden geçirerek Başkalarının vaktini boşa harcamayarak

PowerPoint Presentation:

Uzmanlık konularına saygı göstererek Günlük posta ve telefonlara az zaman ayırarak Her yazıyı bir kere okuyarak Düzenli masada çalışarak Evrak aramamak için dosyalamaya vakit ayırarak Mesai saatlerinde sohbet sürelerine dikkat ederek

PowerPoint Presentation:

Bekleme zamanlarını boşa harcamayarak Not defteri taşıyarak Uzun ve kısa dönemli planlar yaparak Dikkati bir işe yoğunlaştırarak İşlerin başlangıç-bitiş sürelerini belirleyerek Delegasyona önem vererek

Zaman Yönetimi:

Zaman Yönetimi Verimli Çalışmak İşleri doğru yapmak Problemleri çözmek Etkin Çalışmak Doğru olan işleri yapmak Problemlerin yeniden tekrarlamayacağından emin olmak

Zamanınızı Yönetmek için Hangisi İdeal:

Zamanınızı Yönetmek için Hangisi İdeal Etkin Çalışmak

PowerPoint Presentation:

Zaman Yönetimi Yaklaşımları

Düzen Yaklaşımı:

Düzen Yaklaşımı Nesneleri düzenlemek Görevleri düzenlemek İnsanları düzenlemek

Zaman Sahip Çıkma Yaklaşımı:

Zaman Sahip Çıkma Yaklaşımı Kendinizi yalıtmak Yalnız kalmak Yetki devretmek

ABC Yaklaşımı:

ABC Yaklaşımı A Önemli vazgeçilemeyecek işler B Belirli bir süre ertelenebilir C Sona bırakılabilir

Teknoloji Yaklaşımı Sistem ve teknolojik araçlar iyi kullanılırsa zaman tasarrufu sağlanacaktır. Bir ajanda kullanın Yapılacak işler listesi oluşturun:

Teknoloji Yaklaşımı Sistem ve teknolojik araçlar iyi kullanılırsa zaman tasarrufu sağlanacaktır. Bir ajanda kullanın Yapılacak işler listesi oluşturun

:

Bir işin doğru yapılmasını istiyorsanız kendiniz yapın.... Bir işi yapmak için tek bir doğru vardır... Çok çalışmadıkça iyi sonuçlar alamazsınız... Sürekli meşgul olmadıkça, üretici olamazsınız … Zor görünen işlerin daha sonraya ertelenmesi.. Zaman Yönetimi Konusunda Doğru Olmayan Yaklaşımlar

Sınıfta Zaman Yönetimi :

Sınıfta Zaman Yönetimi Sınıfta zaman yönetiminin amacı, eğitimin amaçlarının gerçekleştirilmesi için ders süresini etkili ve verimli kullanmaktır.

Sınıfta Zaman Tuzakları:

Sınıfta Zaman Tuzakları Öğrencilerin sınıfa giriş çıkışları Yoklama, devamsızlık,geç kalma Öğrencilerin sınıfta dolaşmaları Öğrencilerin gerekli materyalleri sınıfa getirmemesi Ödevlerin yönerge doğrultusunda hazırlanmaması Sınıfta birbiri ile konuşma Söz almama

PowerPoint Presentation:

Öğretmenden yardım isteme Araç gereç kullanımı Bekleme zamanı Ders içeriğinin güçlüğü Dersten kopma Geçişler Derse başlama Sınıf dışı ortamdaki gürültüler Ders esnasında dışarıya çıkmak isteyen ya da çağrılan öğrenciler Duyuru ve sesli anonslar

ÖĞRETİMİN UYGULANMASI:

ÖĞRETİMİN UYGULANMASI Derse hazırlık, Dersin sunumu, Bireysel ve grupla öğrenme etkinlikleri, Dersin kapanışı.

Sınıfta Zaman Yönetimi:

Sınıfta Zaman Yönetimi Ders öncesinde süre kullanımı Derse başlarken süre kullanımı Derste süre kullanımı Ders sonunda süre kullanımı

PowerPoint Presentation:

Öğretilecek içerik ne olmalıdır? İstenilen öğrenci ürünleri nelerdir? Öğretim için gereksinim duyulan materyaller nelerdir? Konuyu tanıtmak için en iyi yol nedir? Amaçlanan öğrenmeyi gerçekleştirmek için en iyi öğretimsel strateji nedir? Ders nasıl bitirilmelidir? Öğrenciler nasıl değerlendirilmelidir?

DERSE HAZIRLIK; :

DERSE HAZIRLIK; Öğrencilerin dikkatini ve ilgisini derse çekme, güdüleme ve amaçtan haberdar etme aşamalarından oluşur

Dikkat Çekme; :

Dikkat Çekme; öğrencilerin karşısında sessizce beklemek, konuşmaya çok düşük ses tonuyla başlamak, ses tonunu giderek arttırmak, mimikleri kullanmak, öğretmenin hareketli olması.

İlgi Çekme; :

İlgi Çekme; konuyla öğrencilerin ilgi duyduğu alanları ilişkilendirmektir.

DERSİN SUNUMU :

DERSİN SUNUMU Her şeyin aşama aşama, basitten karmaşığa ve art arda gelen bir sıralama ile verilmesine özen gösterilmesi. Öğretilecek noktaların kilit kavramlar halinde yer alması. Gerekli anahtar sorular, kurallar, şekiller ve benzeri hususların kısa ve öz biçimde verilmesi.

PowerPoint Presentation:

DERSİN KAPANIŞI Kapanışın amacı, dersin bitişine dikkat çekmek, öğrencilerin öğrendiklerini birleştirmeye yardım etmek, öğrenilen temel konuları pekiştirmektir.

PowerPoint Presentation:

Zamanı yönetememekten korkma geç kalmaktan kork !

PowerPoint Presentation:

Eğer bir hedefiniz yoksa hiçbir zaman ulaşamazsınız Şayet zamanınız yok ise durumunuz daha da vahim!... Harvey Mackey