EL SWING

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Diapositiva 6:

Toni Vallés El swing

Diapositiva 6:

Elements innovadors: El swing és un estil de jazz orquestral, influit per la música d’origen europeu. Es va caracteritzar per aportar al jazz una sèrie d’innovacions conceptuals importants: - Incrementa el nombre de membres a les bandes de hot . Estableix una fixació rítmica i en el Swing la bateria es l’únic instrument amb una funció totalment rítmica. - Valoriza els temes melòdics. - Estableix una estructura invariable de les peces. - Utilitza com a recurs de tensió el riff , ( frase curta repetida diverses vegades ). Elements tradicionals: El swing conserva però aspectes importants de la tradició hot . En la temàtica, es revaloritza el blues i s’adapten melodies populars del music hall . Grups reduïts: El Swing dels grups reduïts, marginal durant la dècada 1935 – 1945. Característiques

Diapositiva 6:

Orígens: El Swing apareix com a estil, en el moment que es planteja la crisi econòmica de 1929. La crítica blanca començava a valorar els aspectes més assimilables del jazz. El que estava en joc en aquest procés de dominació del jazz pels interessos comercials blancs, era la garantía de perpetuació. Primeres bandes: Les primeres bandes que es reconeixen com Swing, al començament de la dècada dels 30, provenen de Nova York: - Fletcher Henderson , el pianista l’orquestra va ser pioner en l’abandó de llenguatge hot . Chick Webb , en que van estar entre d’altres, els saxofonistes Jhonny Hodges i Benny Carter, o la cantant Ella Fitzgerald i sobretot l’orquestra de Duke Ellington Història

Diapositiva 6:

El swing de Nova York: El Swing té també la seva escola a N Y, es tracta d’una evolució de les concepcions hot . En aquesta línea s’enquadren les bandes que se citen en el paràgraf anterior. Les Big Bands blanques: El procés de comercialització comença a dominar l’escena de la Costa Est, a final de la dècada de 1930. El primer arriba a ser un autèntic professional que treballa per a diferents bandes. Algunes de les bandes d’aquesta escola han estat reconegudes unànimement, com la de Benny Goodman entre 1938 i 1941, o la del saxofonista Woody Hermann entre 1945 i 1949. Evolució

Diapositiva 6:

Grups : Cantants : - Knalla Band - Frank Sinatra - Paris Swing - Michael Bublé - Swing Purple - Duke Ellington - Buffalo Billys - Billie H oliday - Madrid Swing Trio - Glenn Miller Enllaços a videoclips: https://www.youtube.com/watch?v=9og2z4GJyok Grups i Cantants

Diapositiva 6:

Imatges