Onderzoeksvoorstel groep 4

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Referenties:

Multiculturaliteit in het onderwijs Edith Degraeve - Anne Lescur - Fayah Verbrugghe - Astrid Verlinden Mei 2017

Referenties:

Visie Achtergrond Aanpak

Referenties:

Multiculturaliteit in het onderwijs

Referenties:

Probleemstelling

Referenties:

Probleemstelling Het aantal vreemdelingen stijgt

Referenties:

Probleemstelling Onderwijsaanbod ontbreekt Discriminatie en stereotypering leerling SES etnische afkomst leerkracht

Referenties:

Probleemstelling Multicultureel onderwijs: kader 5 dimensies multiculturaliteit in het onderwijs (J. Banks ) integratie van inhoud proces kennisconstructie terugdringen vooroordelen gelijkheidspedagogiek empowerment schoolcultuur en sociale structuur

Referenties:

Probleemstelling Mulicultureel onderwijs: kader 4 benaderingen multicultureel onderwijs (J. Banks) Contributies Additieve Transformatieve Sociale actie

Referenties:

Probleemstelling Vlaamse leraren en multicultureel onderwijs Onderzoek Agirdag , Merry en Van Houtte (2014): M aximaal tot additieve benadering Sterke associatie met religie Integratie inhoud Vooral leraren uit etnische minderheden Vooral in scholen met diverse populatie

Referenties:

Probleemstelling Onderzoeksvraag : Hoe kunnen toekomstige leerkrachten beter voorbereid worden op etnische diversiteit in de klas?

Referenties:

Methodologie

Referenties:

Methodologie

Referenties:

Methodologie

Referenties:

Methodologie Fase 1: Vergelijkende studie curricula lerarenopleiding Buurlanden Uitgangspunt Banks

Referenties:

Methodologie

Referenties:

Methodologie Fase 2: Kwalitatief onderzoek Leerkrachten Scholen Docenten Lerarenopleiding Studenten Observatie Interview Enquête Interview

Referenties:

Methodologie

Referenties:

Methodologie Fase 3: Design experiment Instructie-activiteit Studenten bevragen Doel: Wat draagt bij tot meer competente leerkrachten in etnisch diverse klassen

Referenties:

Tijdspad

Referenties:

Tijdspad Juli -augustus 1 e academiejaar 2 e academiejaar Studie curricula Interviews en observaties leerkrachten Interviews docenten Enquêtes studenten Design-experiment

Referenties:

Randvoorwaarden

Referenties:

Randvoorwaarden Limitaties : Kritiek op J. Banks Bereidheid en standpunt hogescholen Groot aantal betrokkenen Financiële luik

Referenties:

Verwachte resultaten

Referenties:

Verwachte resultaten? Hoe kunnen toekomstige leerkrachten beter worden voorbereid op etnische diversiteit in de klas?

Referenties:

Verwachte resultaten? Evaluatie van het huidige curriculum Handvaten bijsturing uitwerking Inzicht van de relevantie Toenemende participatie in de maatschappij

Referenties:

Referenties Agirdag , O. (2015). Er is niks is met zwarte scholen. De Morgen , http://www.kifkif.be/actua/er-is-niets-mis-met-zwarte-scholen Agirdag , O. (2016). Etnische diversiteit in het onderwijs. In B. Eidhof , M. Van Houtte , & M. Vermeulen (Eds.), Sociologen over onderwijs. Inzichten, praktijken en kritieken (pp. 281-308). Antwerpen: Garant. Agirdag , O., Merry, M. S., & Van Houtte , M. (2016). Teachers' Understanding of Multicultural Education and the Correlates of Multicultural Content Integration in Flanders . Education and Urban Society, 48(6), 556-582. doi : 10.1177/0013124514536610 Agirdag , O., Van Houtte , M., & Van Avermaet , P. (2012). Ethnic School Segregation and Self-Esteem : The Role of Teacher-Pupil Relationships . Urban Education , 47(6), 1135-1159. doi : 10.1177/0042085912452154 Baysu , G., & Phalet , K. (2012). Staying On or Dropping Out? The Role of Intergroup Friendship and Perceived Teacher Support in Minority and Nonminority School Careers . Teachers College Record, 114(5). Bodnar S.  & Yatsenko G. (2013). Preparation of teachers tot work with Immigrant Children on the Examples of Belgium and Canada. Future Academy Den Brok , P., van Eerde , D., & Hajer , M. (2010). Classroom interaction studies as a source for teacher competencies: the use of case studies with multiple instruments for studying teacher competencies in multicultural classes. Teachers and Teaching: theory and practice , 16 (6), 717-733. Martin D. (2013). Good education for all? Student race and identity development in the multicultural classroom.  Penn State University, Brandywine, United State; CrossMark $

authorStream Live Help