Презентация по физика

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

asdsadsadasdad

Comments

Presentation Transcript

Презентация по физика теми: 1.ТОРНАДО 2.ЗЕМЕТРЕСЕНИЯ :

Презентация по физика теми : 1. ТОРНАДО 2. ЗЕМЕТРЕСЕНИЯ

Торнадо – СЪЩНОСТ  :

Торнадо – СЪЩНОСТ  Торнадо (от испански : tornado ), наричано също смерч (от руски : смерч ), е силен атмосферен вихър, който образува въртящ се стълб от въздух, свързващ повърхността на земята с купесто-дъждовен , в редки случаи - с купест облак .

Торнадата имат различна форма и размер, но в най-честия случай имат вид на кондензационна фуния, чийто тесен край опира в земята и обикновено е заобиколен от облак отломки и прах. При повечето торнада скоростта на вятъра е до 177 km/h, диаметърът им на повърхността е около 80 m, а разстоянието, на което се придвижват преди да се разсеят е няколко километра. Най-силните могат да достигнат скорости на вятъра над 480 km/h, да обхванат няколко километрова област и да пропътуват повече от 100 km.:

Торнадата имат различна форма и размер, но в най-честия случай имат вид на кондензационна фуния , чийто тесен край опира в земята и обикновено е заобиколен от облак отломки и прах. При повечето торнада скоростта на вятъра е до 177 km/h, диаметърът им на повърхността е около 80 m, а разстоянието, на което се придвижват преди да се разсеят е няколко километра. Най-силните могат да достигнат скорости на вятъра над 480 km/h, да обхванат няколко километрова област и да пропътуват повече от 100 km.

Торнада са наблюдавани на всички континенти, с изключение на Антарктида. Все пак основната част от тях се образуват в т.нар.Алея на торнадата в Съединените щати, макар че могат да възникнат в почти цяла Северна Америка. Торнада понякога се наблюдават също в Южна, Югоизточна и Източна Азия, югоизточните части на Южна Америка, голяма част от Европа, западната и югоизточната част на Австралия. Торнадата могат да бъдат открити малко преди да възникнат или по време на образуването им с помощта на импулсно-доплеров радар.:

Торнада са наблюдавани на всички континенти, с изключение на Антарктида . Все пак основната част от тях се образуват в т.нар. Алея на торнадата в Съединените щати , макар че могат да възникнат в почти цяла Северна Америка . Торнада понякога се наблюдават също в Южна , Югоизточна и Източна Азия , югоизточните части на Южна Америка , голяма част от Европа , западната и югоизточната част на Австралия . Торнадата могат да бъдат открити малко преди да възникнат или по време на образуването им с помощта на импулсно-доплеров радар .

Мерки за защита :

Мерки за защита Въпреки че торнадата могат да се образуват много бързо, възможно е да бъдат взети предпазни мерки, така че да се увеличат шансовете за оцеляване на хората. Държавни институции, като американския Център за предвиждане на бурите препоръчват създаването на предварителен план за действие в случай на предупреждение за торнадо. При такова предупреждение преместването на хората в подземен етаж или във вътрешно помещение на първия етаж на солидна сграда силно увеличава шансовете им да оцелеят.В областите с по-голяма вероятност за възникване на торнадо много сгради имат специално предназначени за укриване подземни помещения, които според някои оценки са допринесли за спасяването на хиляди хора.

земетресения:

земетресения Земетересението (или земетръс ) явление, породено от внезапното и бързо разместване на част от земната кора. Съпроводено е с появата на сеизмични вълни, пораждащи трептения в земните пластове и повърхност. Настъпва като следствие от натрупване на напрежение и деформации в земната кора. Областта на разрушенията се нарича огнище на земетресението . Началната точка, намираща се под земята в огнището, се нарича хипоцентър . Проекцията на хипоцентъра на земната повърхност се нарича епицентър . Земетресенията се изучават от сеизмологията .

Първичната причина за сеизмичните процеси е свързана с отделянето на топлина в земните недра и по-конкретно с образуването на тектонски разломи, с вулканизма или с комплексното им действие. Литосферните плочи се плъзват върху пластичния слой на горната мантия под действието на конвективни течения. Векторът на преместването им е ориентиран в различни посоки , поради което плочите се сблъскват или надхлъзват, раздалечават или плъзгат една спрямо друга. Движещите тектонски сили пораждат напрежения, които постепенно се увеличават, докато достигнат критична стойност, над която скалите се разрушават и земната кора се разкъсва. Тектонските блокове продължават да се преместват, докато напреженията се разсеят напълно. Освободената тектонска енергия поражда мощни механични импулси (земетресения), които се разпространяват в земната кора като еластични вълни.:

Първичната причина за сеизмичните процеси е свързана с отделянето на топлина в земните недра и по-конкретно с образуването на тектонски разломи , с вулканизма или с комплексното им действие. Литосферните плочи се плъзват върху пластичния слой на горната мантия под действието на конвективни течения. Векторът на преместването им е ориентиран в различни посоки , поради което плочите се сблъскват или надхлъзват, раздалечават или плъзгат една спрямо друга. Движещите тектонски сили пораждат напрежения, които постепенно се увеличават, докато достигнат критична стойност, над която скалите се разрушават и земната кора се разкъсва. Тектонските блокове продължават да се преместват, докато напреженията се разсеят напълно. Освободената тектонска енергия поражда мощни механични импулси (земетресения), които се разпространяват в земната кора като еластични вълни .

Край  :

Край 