Presentatie biodiesel Arthur Bracke Groep E 12/11

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

referentielijst:

Project Biodiesel Titratie van olie en literatuurstudie over biodiesel Arthur Bracke 12/11/2019

referentielijst:

inhoud 3

referentielijst:

Inleiding biodiesel 4

referentielijst:

Wat is biodiesel? 5

referentielijst:

Voordelen 6

referentielijst:

nadelen 7

referentielijst:

Verschil tussen diesel en biodiesel 8

referentielijst:

Chemische reactie bij productie biodiesel 9 triglyceride methanol glycerol biodiesel katalysator

referentielijst:

Stappenplan productie 10

referentielijst:

Stappenplan productie 11 De- esterificatie Door toevoeging base Verestering vetzuren met alcohol Scheiding biodiesel en restproducten Wassen Drogen

referentielijst:

Resultaten titratie 12

referentielijst:

waarnemingen 13 Volumaire samenstelling onbekende stof Volume titrant tot neutralisatie 10 ml isopropanol 0,5 ml 10 ml isopropanol + 2 ml olijfolie (Delhaize) 1,8 ml 10 ml isopropanol + 2 ml frituurolie 1,3 ml 10 ml isopropanol + 2 ml gebruikte frituurolie 4,3 ml

referentielijst:

reflectie - Berekenen concentratie NaOH - oplossing: C NaOH = n NaOH / V NaOH = 0.00625 mol/l   - Berekenen hoeveelheid stof titrant : n NaOH = C NaOH x V NaOH 14 Volumaire samenstelling onbekende stof Volume titrant tot neutralisatie Hoeveelheid stof titrant 10 ml isopropanol 0,5 ml 3.125 x 10 -6 mol 10 ml isopropanol + 2 ml olijfolie (Delhaize) 1,8 ml 1.125 x 10 -5 mol 10 ml isopropanol + 2 ml frituurolie 1,3 ml 8.125 x 10 -6 mol 10 ml isopropanol + 2 ml gebruikte frituurolie 4,3 ml 2.563 x 10 -5 mol  

referentielijst:

reflectie Volume NaOH -oplossing nodig om de natuurlijke olie te neutraliseren (zonder isopropanol ): volume NaOH nodig voor titratie 2 (natuurlijke olie + isopropanol ) – volume NaOH nodig voor titratie 1 ( isopropanol ) = V 2,NaOH – V 1,NaOH = 1.3 ml NaOH -oplossing  aantal mol : n 2,NaOH – n 1,NaOH = 8.125 x 10 -6 mol vrije vetzuren in 2 ml natuurlijke olie   Massa NaOH nodig om aantal vrije vetzuren in 50 ml natuurlijke olie te neutraliseren: #mol voor 2 ml x 25 = 8.125 x 10 -6 x 25 = 2.031 x 10 -4 mol NaOH m NaOH = n x M => 2.031 x 10 -4 mol x 39.997 g/mol = 8.124 x 10 -3 g NaOH 15

referentielijst:

referentielijst http://www.technischwerken.nl/kennisbank/materialen-kennisbank/wat-is-diesel-of-dieselolie/ https://www.tes.com/teaching-resource/fractional-distillation-of-crude-oil-11864192 https://economie.fgov.be/nl/themas/energie/energiebronnen/biobrandstoffen/biodiesel/veelgestelde-vragen-over https://www.elia.be/en/grid-data https://www.unitedconsumers.com/tanken/brandstof/biodiesel.jsp 16

authorStream Live Help