El Cant Gregorià

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

Material de suport de la unitat didàctica del Cant gregorià (Quart Eso)

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

El Cant Gregorià “Qui canta, resa dues vegades “ Sant Agustí

Slide 2: 

Art Romànic

Slide 3: 

SANT CLIMENT DE TAÜLL

Slide 4: 

Les bòvedes de mig canó o quart d’ esfera dels temples Simbolitzaven la bòveda celestial, i és freqüent trobar en les portes del temple figures de lleons o d’altres animals fantàstics en capitells, que simbolitzen els guardians del temple , el lloc sagrat. Simbolisme en el Romànic

Slide 5: 

El timpà és un espai magnífic per a exposar, mitjançant escultures, tot un programa de fe i de temor religiosos. L'Església es va preocupar d'ensenyar la religió conforme a un mètode pràctic: fent senzills catecismes i tractats religiosos en pedra, que entraven pels ulls i es gravaven fixament en la ment dels homes i dones d'aquella època.

Slide 6: 

Planta de creu llatina

Slide 7: 

Montserrat Ripoll Poblet Monestirs de Catalunya

Slide 8: 

Parts del monestir

Slide 9: 

Cor

Slide 10: 

Foscor Recolliment Oració

Slide 11: 

Refectorium Cel·la

Slide 12: 

Scriptorium

Slide 13: 

Miniatures

Slide 15: 

CANT GREGORIÀ

Slide 16: 

El cant gregorià és un tipus de cant religiós, atribuït al Papa Gregori I (segle VI) com una evolució del cant ambrosià. Des del seu naixement, la música cristiana va ser una oració cantada, que devia realitzar-se amb devoció . El text era doncs la raó d'ésser del cant gregorià. En realitat el cant del text es basa en el principi que —segons Sant Agustí— «aquell que canta ora dues vegades». El cant gregorià mai podrà entendre's sense el text, el qual té prelació sobre la melodia i és el qual li dóna sentit a aquesta.

Slide 17: 

1 . Cant religiós oficial de l'Església Cristiana 2 . Text en llatí 3 . Cant monòdic (tots canten el mateix) i vocal sense acompanyament d’instruments 4. Ritme lliure, molt lligat al text 5. Melodies d’àmbit reduït, amb intervals amb poc salts (graus conjunts): adaptades a la veu humana. 6.Disseny melòdic: en forma d’arc Característiques del Cant Gregorià

Slide 18: 

El Papa Gregori unifica els diferents cants litúrgics Cant Mossàrab Cant Gal·licà Cant Ambrosià Cant Bizantí

Slide 19: 

TIPUS DE CANTS en la MISSA en l’OFICI DIVÍ

Slide 20: 

1/ La MISSA En la celebració de l’ Eucaristia hi ha dos grups principals de peces: Ordinarium: està format por textos que es repeteixen en totes les misses. Kyrie eleison Gloria in excelsis Deo Credo Santo y Benedictus Agnus Dei Propium: està constituït por obres que es canten segons el temps litúrgic o segons la festa que es celebra. Introit: cant d’ entrada per iniciar la celebració Gradual, al·leluia o tractum : després de les lectures Ofertori per acompanyar la processó de las ofrenes Comunió

Slide 21: 

2/ L‘ofici diví : En els monestirs, los monjos feien una pausa en les seves feines i es reunien regularment a determinades hores del dia i de la nit!! per fer les pregàries. Maitines: pregària de vigília Laudes: plegaria del matí Prima: sis de la matí Tertia: nou de la matí Sexta: dotze del migdia Nona: tres de la tarda Vísperas: sis de la tarda Completas: abans d’anar a descansar Què cantaven? : Salms, Himnes, Antífones, Responsoris,..

Slide 22: 

www.abadiadesilos.es Els Monestirs del segle XXI

Slide 23: 

Els estils del Cant Gregorià Quantes notes canten per cada síl·laba del text ?

1. Sil·làbic : Per a cada síl·laba, una nota diferent2. Salmòdic : La mateixa nota es va repetint sobre diferents síl·labes3. Pneumàtic : Quan sobre la mateixa síl·laba es canten 2 o 3 notes4. Melismàtic : Quan sobre la mateixa síl·laba, en canta un grup de notes (heretat del poble hebreu) : 

1. Sil·làbic : Per a cada síl·laba, una nota diferent2. Salmòdic : La mateixa nota es va repetint sobre diferents síl·labes3. Pneumàtic : Quan sobre la mateixa síl·laba es canten 2 o 3 notes4. Melismàtic : Quan sobre la mateixa síl·laba, en canta un grup de notes (heretat del poble hebreu) Aleluia-------

Slide 25: 

Ara escoltaràs un cant gregorià on estan presents els quatre estils. Fixa’t-hi bé. Les síl·labes tenen colors diferents . Cada color li correspon un estil. Estil sil·làbic Estil salmòdic Estil Pneumàtic Estil melismàtic

Slide 26: 

Te Deum laudamus: te Dominum confitemur. Te aeternum Patrem omnis terra veneratur. Tibi omnes Angeli, tibi Caeli et universae Potestates: Tibi Cherubim et Seraphim incessabili voce proclamant: Sanctus, Sanctus Estil sil·làbic Estil salmòdic Estil Pneumàtic Estil melismàtic

Slide 27: 

Primers intents d’escriptura : Els Pneumes

Slide 28: 

Text llatí Pneumes Els Pneumes eren signes que indicaven la direcció de la melodia, però no l’ altura de la nota.Era un sistema mneumotènic, per recordar una melodia ja anteriorment apresa Van començar al segle VIII.

Sistema d’Hucbald – Segle IX : 

Sistema d’Hucbald – Segle IX

Slide 30: 

Segle XI Tetragrama

El nom de les notes Himne a Sant Joan Baptista : 

El nom de les notes Himne a Sant Joan Baptista Guido d’Arezzo

Slide 32: 

UT queant laxis REsonare fibris MIra gestorum FAmuli tuorum, SOLve polluti LAbii reatum, Sancte Ioannes. Per tal que els teus servents puguin fer ressonar a tota veu les meravelles dels teus miracles, neteja el pecat dels nostres llavis impurs, Sant Joan.

Dones compositores : 

Dones compositores Hildegard von Bingen (1098-1179)

authorStream Live Help