Suport presentació Curs d'Introducció al Moodle

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Entorns virtuals d’aprenentatgeMoodle : 

Entorns virtuals d’aprenentatgeMoodle

Hi ha dos tipus de pàgines web : 

Hi ha dos tipus de pàgines web Estàtiques Dinàmiques

Slide 3: 

Una pàgina web estàtica pot contenir tot tipus d’informació: text, imatges, animacions de Flash, so, vídeo o el que vulgueu. Però aquesta pàgina només permet ser visitada com a simple espectador, no ofereix cap tipus d’interactivitat entre autor i visitant com no sigui enviar un missatge de correu. http://www.xtec.cat/ http://www.mozart.cat/inici.htm

Slide 5: 

En canvi, una pàgina web dinàmica pot ser modificada pels visitants, que hi poden deixar la seva opinió en forma de text o penjar-hi imatges, i fins i tot introduir-hi continguts . Són bons exemples d’aquest tipus de pàgines els fòrums que podeu trobar en moltes publicacions electròniques o els comentaris que molts blocs permeten afegir al final de cada entrada. http://ca.wikipedia.org/wiki/Antonio_Machado http://apiedeaula.blogspot.com/ http://phobos.xtec.cat/forum/viewforum.php?f=21&sid=5b2a8cdcb5182b084a8b854894d3747c

Slide 7: 

Moodle és un programa que permet crear pàgines web dinàmiques en les quals els usuaris poden fer-hi diferents accions.

Slide 8: 

Un EVA és una parcel·la d’internet, una intranet, configurada específicament per a la formació. En un EVA els membres d’una comunitat educativa (professors, alumnes) interaccionen amb la finalitat que es produeixin uns determinats aprenentatges. Moodle és una plataforma , un conjunt de programes, on es crea un EVA. Davant altres sistemes semblants disponibles a la xarxa, Moodle té un avantatge important, entre molts d’altres: és d’ús lliure. Moodle és propietat intel·lectual de Martin Dougiamas, qui en va ser el creador original, però que el va alliberar sota llicència pública GNU. Entorns virtuals d’aprenentatge

Slide 9: 

Martin Dougiamas

Slide 10: 

Un entorn d’aquest tipus està basat en un programari que crea els mecanismes perquè hi hagi comunicació entre tots els participants: entre formadors i estudiants, entre els mateixos estudiants i, si és el cas, entre els diferents formadors d’un curs. A més, ha de permetre posar recursos a l’abast dels estudiants, el lliurament d’instruccions i activitats educatives, la tramesa de treballs en format electrònic, comentaris sobre aquests en tots els sentits i valoracions del treball fet pels estudiants. Finalment, ha de facilitar la gestió de l’ensenyament: ha de mantenir registres d’activitats, de qualificacions, etcètera.

Slide 12: 

Per aconseguir fer totes aquestes funcions, un EVA té diverses funcionalitats que tenen com a finalitat afavorir que es produeixin els aprenentatges per als quals ha estat dissenyada. Aquestes funcionalitats es poden agrupar en diverses categories, essent les principals:

Slide 13: 

Funcionalitats de comunicació. fòrums, xats, missatges,informacions,anuncis,.. Funcionalitats per facilitar l’aprenentatge. tasques,recursos, enllaços ,qüestionaris ,lliçons , activitats corporatives : wikis, glossaris, Funcionalitats d’organització i gestió. qualificacions, registres d’activitats,.. còpies de seguretat, gestió d’alumnes

Slide 14: 

El nostre Moodle Com hi entrem? Escribim al navegador aquesta adreça: ------.-------.-------/........./moodle

Veurem això: : 

Veurem això: Podeu entrar-hi per dos camins Moodle

Us portarà aquí: : 

Us portarà aquí: Escribim el nostre usuari, i la nostra contrasenya. Usuari és el mateix que teniu en el correu del Xtec, i contrasenya : moodle.

Slide 17: 

Us portarà aquí: Ara hi surt el vostre nom

Slide 18: 

És més fàcil del que us penseu! ÀNIM!!

Slide 19: 

“Tiempos modernos”!

authorStream Live Help