Дунавската равнина – най-обширната равнинна област

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Дунавската равнина – най-обширната равнинна област:

Дунавската равнина – най-обширната равнинна област Човекът и обществото 4 клас Сия С тоянова, Л. Манева

PowerPoint Presentation:

възвишение приток п олезни изкопаеми Всички богатства на земните недра, които се използват от човека – въглища, нефт, руди, гипс и др . Хълм, закръглена земна височина Поток от прясна вода, който тече в корито издълбано от водата. Влива се в друга река.

PowerPoint Presentation:

п рироден парк резерват равнина Заравнено обширно място. Защитено място, където е забранена трудовата дейност на хората, с цел да се опазят ценни растителни и животински видове. Защитено от закона място, където са запазени редки растения, животни или паметници на културата.

Къде е разположена Дунавската равнина?:

Къде е разположена Дунавската равнина? Дунавската равнина заема по-голямата част от Северна България . Простира се от брега на р. Дунав на север до Старопланинската област на юг и от западната ни граница до Черно море на изток .

Каква е природата на Дунавската равнина?:

Каква е природата на Дунавската равнина? Сред просторните равни земи се издигат различни по форма и височина възвишения . Малки низини покрай река Дунав се редуват с широки речни долини . Плодородни почви и земеделски растения почти навсякъде - това е Дунавската равнина , нашата най-голяма равнина.

PowerPoint Presentation:

През нея преминават много реки, които се вливат в р. Дунав . Те са нейни притоци . Водите им се използват за напояване . От естествената растителност - гори и тревни пространства, са останали само малки горички .

Как се използват природните богатства?:

Как се използват природните богатства? Плодородните земи , реките , възможността за лесно изграждане на селища и пътища са привличали заселници още в древността . Дунавската равнина и досега е сред по-гъсто населените части на страната . Най-големите градове са Русе , Плевен , Добрич и Шумен.

Трудова дейност :

Трудова дейност Обществото е преобразило изцяло природния лик на равнината . Построени са много предприятия, пътища , земята се обработва почти навсякъде . Корабоплаването no Дунав има значение не само за областта, но и за цялата страна . В реката се лови риба.

PowerPoint Presentation:

Най-обширни са нивите с пшеница, царевица и слънчоглед . Източната част - Добруджа , е житницата на България . Отглеждат се също зеленчуци , лоза и овощия . От земеделските продукти се произвеждат храни, тъкани , облекла и обувки .

В трите природни парка и в резерватите се опазва някогашната природа: интересни форми на повърхнината, остатъци от гори и тревни пространства, диви животни - предимно птици.:

В трите природни парка и в резерватите се опазва някогашната природа : интересни форми на повърхнината, остатъци от гори и тревни пространства, диви животни - предимно птици.

Добив на полезни изкопаеми.:

Добив на полезни изкопаеми. Добиват се и полезни изкопаеми . От варовиците се получават вар и цимент , от гипса - строителни материали , от пясъка и каолина - стъкло и порцелан . Електроенергия се добива в топлоелектрически централи (ТЕЦ) и в атомната електроцентрала (АЕЦ) „Козлодуй“.

Опазване на природата .:

Опазване на природата . Най-голяма опасност за природата на Дунавската равнина е замърсяването на въздуха , водата и почвите . Големи замърсители са заводите за химични продукти и цимент , ТЕЦ , транспортните средства в големите градове . Ценни земи се унищожават при строителството и при добива на полезни изкопаеми . Естествената природа се съхранява в природни паркове и резервати.

Домашна работа::

Домашна работа: Задача 1 и 6 от УТ. Избери си град, природна забележителност или природен парк разположени в Дунавската равнина. Научи повече а избраното от теб, направи постер.

PowerPoint Presentation:

Добра работа! Аничка Петкова ОУ „Иван Вазов“ - Видин