преходна

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Преходната област – мозайка от планински и равнинни земя:

Преходната област – мозайка от планински и равнинни земя Човекът и обществото 4 клас Сия Стоянова, Л. Манева

1. Граници на Преходната област:

1. Граници на П реходната област

2. Природа.:

2. Природа. Като в истинска мозайка в Преходната област се редуват ниски и високи планини , малки полета и обширни низини .

А) планини;:

А) планини; Повечето планини са ниски . Подредени са в редици от запад на изток . Най-висока е Витоша с Черни връх (2290 м). Средна гора е най-дългата , а Сакар и Странджа са най-ниските планини .

PowerPoint Presentation:

Странджа Сакар Витоша Средна гора

PowerPoint Presentation:

Метрологичната станция на Черни връх, Витоша Сакар

Б) полета, низини и котловини;:

Б) полета, низини и котловини; Между планинските редици се простират много полета. На юг от Стара планина са Задбалканските полета. Сред тях най -обширно е Софийското поле, където е нашата столица. Още по на юг между Средна гора и Родопите се е разпростряла Горнотракийската низина - нашата най-обширна низина . Най на изток е ниската и равна Бургаска низина .

PowerPoint Presentation:

Бургаската низина Горнотракийската низина Софийско поле Розовата долина

В) води;:

В) води; През областта преминават реките Струма, Искър , Тунджа , Марица и техните притоци , които напояват земите й.

PowerPoint Presentation:

Искър Марица Тунджа Струма

3. Природни богатства. а) земи;:

3. Природни богатства. а) земи; Най -добре усвоени са равнинните земи . От юг по долините на реките нахлува топъл въздух . Затова се отглеждат и по-топлолюбиви земеделски растения: ранни зеленчуци , ориз , тютюн, памук , фъстъци . За преработването им са изградени много предприятия. В Карловското и в Казанлъшкото поле се отглежда маслодайна роза.

Б) гори и пасища;:

Б) гори и пасища; Хубави гори и пасища са запазени във Витоша , Средна гора и Странджа . В планините хората отглеждат земеделски животни , добиват дървен материал, обслужват туристи .

В) природни богатства;:

В) природни богатства; От полезните изкопаеми с най-голямо значение са въглищата в източната част на Горнотракийската низина. Тук са изградени нашите най-големи ТЕЦ . В Странджа и Средна гора се добиват и преработват медни руди . Природната област е богата на минерални води, които се използват за лечение.

Трудова дейност на хората:

Трудова дейност на хората

4. Селища.:

4. Селища. Подобно на Дунавската равнина равнинните земи на областта са най-гъсто заселени . В тях са нашите най-големи градове София, Пловдив, Стара Загора .

София – столицата на България:

София – столицата на България

Пловдив – града на тепетата:

Пловдив – града на тепетата

Стара Загора – града на липите:

Стара Загора – града на липите

5. Опазване на природата на Преходната област.:

5. Опазване на природата на Преходната област. Два природни парка, 10 природни резервата