движение на телата

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

Човекът и природата 4 клас М. Максимов, А. Епитропова Движение на телата

PowerPoint Presentation:

живите организми се движат - птиците летят, рибите плуват , зайците бягат , охлювите пълзят , а растенията движат само отделни свои части Вече знаете, че:

PowerPoint Presentation:

за различните движения на телата - например хората и автомобилите се движат по права или крива линия, струните на цигулката трептят , а пумпалът се върти ; • как трептящите тела издават звук; • как силите променят движението и формата на телата ; • за различните видове енергия - енергия на движението , топлинна енергия , електрическа енергия , енергия на горивата и храните; • Слънцето , водата и вятърът са източници на енергия , които не замърсяват околната среда; • при изгарянето на горивата се отделят въглероден диоксид и други вещества, които замърсяват въздуха . Предстои да научите:

PowerPoint Presentation:

Движение се нарича промяната на положението на едно тяло спрямо друго тяло прието за неподвижно. Какво наричаме движение?

Кога едно тяло се движи?:

Кога едно тяло се движи? За да определим дали едно тяло се движи или е в покой, трябва да разгледаме положението му спрямо друго тяло, което е прието за неподвижно.

Видове движение.:

Видове движение.

А) праволинейно движение;:

А) праволинейно движение; Тебеширът се движи и чертае права линия върху черната дъска . Следата зад самолета показва , че той също се движи по права линия. Топката не оставя следа във въздуха . Ако внимателно наблюдаваме нейното движение обаче , ще се убедим, че тя пада надолу по права линия. При своето движение тебеширът , самолетът и топката описват права линия. Казваме , че те извършват праволинейно движение.

PowerPoint Presentation:

Движението има посока . Тебеширът се движи по дъската отляво надясно . Топката се движи надолу . Посоката на движение се показва със стрелка.

Б) криволинейно движение;:

Б) криволинейно движение; Футболната топка от рисунката описва крива линия във въздуха . В планинска местност автомобилите често правят завои - те се движат по криви линии. Едно от най-често срещаните криволинейни движения е движението по окръжност . Детското влакче се движи по окръжност . Върховете на стрелките на часовника също описват окръжности . Дайте още примери за движение по окръжност .

В) въртене;:

В) въртене; Нанесете с цветен флумастер точка върху гумата на велосипедно колело. Завъртете бавно колелото . Наблюдавайте движението на точката . Тя описва окръжност . Всички останали точки от колелото също се движат по окръжности . Такова движение на твърдо тяло се нарича въртене . Металните оси, около които се въртят колелото и вентилаторът ( вж . рисунките ), се наричат оси на въртене . Пумпалът се върти около мислена ос, минаваща през средата му . Въртеливи движения извършват виенското колело, барабанът на автоматичната пералня , компактдискът , перките на вертолета и много други тела.

Г) трептене;:

Г) трептене; Направете махало, като окачите топче или друго малко метално тяло на здрав конец. Когато топчето е неподвижно , конецът е разположен вертикално . Това е равновесното положение на махалото . Отклонете топчето встрани и го освободете . Наблюдавайте движението му . Топчето се люлее напред -назад и много пъти преминава през равновесното си положение. Такова движение се нарича трептене . Трептенето е често срещано движение . Трептят например листата на дърветата , махалото на стенния часовник и струните на китарата . Трептене – повтарящо се движение напред – назад около някакво равновесно положение на тялото.

Посочете общата ос, около която се въртят трите стрелки на часовника. За колко минути всяка стрелка прави едно пълно завъртане (върхът й писва пълна окръжност)?:

Посочете общата ос, около която се въртят трите стрелки на часовника. За колко минути всяка стрелка прави едно пълно завъртане (върхът й писва пълна окръжност )?

Какво движение извършва тялото?:

Какво движение извършва тялото? Праволинейно движение

Какво движение извършва тялото?:

Какво движение извършва тялото? Криволинейно движение

Какво движение извършва тялото?:

Какво движение извършва тялото? Движение по окръжност

Какво движение извършва тялото?:

Какво движение извършва тялото? Въртене

Какво движение извършва тялото?:

Какво движение извършва тялото? Криволинейно движение

Какво движение извършва тялото?:

Какво движение извършва тялото? Трептене

Какво движение извършва тялото?:

Какво движение извършва тялото? Криволинейно движение

Каква е посоката на движение?:

Каква е посоката на движение? На есен прелетните птици отлитат на юг. В каква посока летят те, когато се връщат у нас през пролетта ?____________________ • Една мравка се движи на изток , а друга – на север . Какъв ъгъл сключват помежду си осоките на движение на двете мравки ? север

Какво движение извършва тялото?:

Какво движение извършва тялото? Праволинейно движение

Лабиринт:

Лабиринт При движението си всяко тяло описва някаква линия - права или крива. Линията , по която се движат телата , има специално име . За да го научиш , премини през лабиринта. т р а е к т о р и

PowerPoint Presentation:

Добра работа! Аничка Петкова ОУ „Иван Вазов“ - Видин