строеж на езика

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

Български език 4 клас Строеж на езика Да си припомним…

Звуковете и буквите – най-малките градивни единици на езика:

Звуковете и буквите – най-малките градивни единици на езика А) звук – това, което чуваме и произнасяме Б) буква – това, което пишем и четем

Звуковете образуват сричка:

Звуковете образуват сричка

Думите – основна градивна част на езика:

Думите – основна градивна част на езика А) думите, като част на речта

Думите – основна градивна част на езика:

Б) Състав на думите Думите – основна градивна част на езика

Думите – основна градивна част на езика:

В) видове думи Думите – основна градивна част на езика

Изречение – думи свързани по смисъл:

Изречение – думи свързани по смисъл

Текст – изречения свързани по смисъл, които имат обща тема и подчинени на основна мисъл.:

Текст – изречения свързани по смисъл, които имат обща тема и подчинени на основна мисъл . Темата на текста е това, за което се говори в него. Всички изречения в текста, са свързани с неговата тема. Тя често са открива още в заглавието. Опорните думи постоянно се повтарят и свързват по смисъл изреченията в текста.

PowerPoint Presentation:

Обобщението за Вас направи: Аничка Петкова ОУ „Иван Вазов“ - Видин Добра работа!