Cong nghe Cay truyen phoi bo (NXPowerLite) (NXPowerLite)

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

CÔNG NGHỆ CẤY TRUYỀN PHÔI :

1 CÔNG NGHỆ CẤY TRUYỀN PHÔI

I. KHÁI NIỆM :

I. KHÁI NIỆM 2 Công nghệ cấy truyền phôi là một quá trình đưa phôi được tạo ra từ cá thể bò mẹ này (bò cho phôi) vào cá thể bò mẹ khác (bò nhận phôi). Phôi vẫn sống, phát triển bình thưường trên cơ sở trạng thái sinh lý sinh dục của bò nhận phôi phù hợp với trạng thái sinh lý, sinh dục của bò nhận phôi hoạc phù hợp với tuổi phôi (sự phù hợp này gọi là sự đồng pha).

NGUYÊN TẮC CỦA CÔNG NGHỆ CTP:

NGUYÊN TẮC CỦA CÔNG NGHỆ CTP 3

II. Ý NGHĨA CÔNG NGHỆ CẤY TRUYỀN PHÔI:

II. Ý NGHĨA CÔNG NGHỆ CẤY TRUYỀN PHÔI 4 1. Cấy truyền phôi phổ biến và nhân nhanh giống tốt, những đặc tính quý hiếm ra thực tế sản xuất trên cơ sở khai thác triệt để tiềm năng di truyền của những cá thể cái cao sản thông qua việc lấy - bảo quản phôi và cấy truyền những phôi của chúng. 2. Nâng cao cuường độ chọn lọc, đẩy mạnh công tác giống trên cơ sở tăng nhanh tiến bộ di truyền hàng năm

Ý NGHĨA CÔNG NGHỆ CẤY TRUYỀN PHÔI (TT):

Ý NGHĨA CÔNG NGHỆ CẤY TRUYỀN PHÔI (TT) 5 4. Hạn chế mức tối thiểu số lưượng gia súc làm giống, từ đó giảm các chi phí khác đi kèm như: chuồng trại, vật tư, nhân lực. 5. Giúp cho con người dễ dàng thuận lợi trong việc xuất khẩu, vận chuyển, trao đổi con giống giữa các nước, các vùng, các địa phương. 6. Một phương pháp bảo tồn, giữ gìn con giống dưới dạng trứng, phôi, tinh trùng - phưương pháp giữ gìn vật liệu di truyền. 7. Hạn chế một số dịch bệnh và nâng cao khả năng chống chịu bệnh, khả năng thích nghi cho con vật ở môt trưường mới: (không lây truyền bệnh, tăng sức đề kháng...) 8. Làm cở sở thúc đẩy mạnh sự nghiên cứu và phát triển một số ngành khoa học có liên quan: sinh lý, di truyền, Thú y...

LỊCH SỬ CÔNG NGHỆ CẤY TRUYỀN PHÔI BÒ:

LỊCH SỬ CÔNG NGHỆ CẤY TRUYỀN PHÔI BÒ 6 1890 thí nghiệm đầu tiên về CTP thành công trên thỏ bởi Walter Heap. Ông là người sáng lập ra công nghệ CTP. 1932: CTP thành công trên dê - Warwick và Berry. 1933: CTP thành công trên chuột cống - Nicholas. 1934: CTP thành công trên cừu - Warwick và Berry. 1951: Bê đầu tiên trên thế giới ra đời bằng CTP-Willet và cs. 1970: Thành công trong việc bảo quản phôi đông lạnh. 1972: CTP phôi đông lạnh thành công trên bò-Bilton và More; Wilmut và Rowson. 1978: Em bé đầu tiên ra đời từ TTON và CTP-Steptoe và Edward.

Slide 7:

7 1982: Vi phẫu thuật phôi bò đã thành công trong phòng thí nghiệm (theo Vlahov, 1987). 1984: Cấy phôi sau khi chia 2 thành công trên bò-William và cs. 1987: Có bê sinh ra do cấy ghép gene tăng trưởng nhanh (theo Vlahov, 1987). 1992: Bằng kỹ thuật Cloning từ một phôi bò đã cho ra 5 phôi (Viện INRA Pháp, 1992). Một con cừu ra đời và trưởng thành từ nhân tế bào tuyến vú của một cừu cái 6 năm tuổi tại Scotland-Ian Wilmut cà ctv.

Slide 8:

8

Các trung tâm đầu tiên hoạt động về CTP giai đoạn 1972-1974:

Các trung tâm đầu tiên hoạt động về CTP giai đoạn 1972-1974 9 TT Tên Địa điểm 1 Trung tâm nhập bò Canada Alberta - Canada 2 Trung tâm Di truyền sinh học Bắc Mỹ Nebraska - Mỹ 3 Trung tâm buôn bán phôi Ontario - Canada 4 Trung tâm ESSEX Essex - Anh 5 Trung tâm cấy phôi Maplehurst IOWA - Mỹ 6 Trung tâm nghiên cứu khoa học phôi Oklahoma - Mỹ 7 Trung tâm di truyền Rocky Mountain Alberta - Canada 8 Trung tâm Alberta Livestock Transplants Alberta - Canada 9 Trung tâm Cấy truyền phôi bò Washington - Mỹ 10 Trung tâm Di truyền Carnation Caliphornia-Mỹ 11 Trung tâm Fortcollins Colorado-Mỹ 12 Trung tâm Colrstairs Alberta - Canada 13 Trung tâm cấy truyền phôi bò Montana-Mỹ 14 Trung tâm quốc tế phục vụ sinh học lạnh Minnesota-Mỹ 15 Trung tâm giảng dạy thực hành thú y Alberta - Canada

Các tổ chức hoạt động về CTP trên thế giới:

Các tổ chức hoạt động về CTP trên thế giới 10 TT Dạng hoạt động Số lượng tổ chức 1 Dội rửa, thu hoạch phôi và cấy phôi ngay ở cơ quan 175 2 Dội rửa thu hoạch phôi ở trại 338 3 Cấy phôi ở các trại 241 4 Cấy phôi theo phương pháp phẫu thuật 157 5 Cấy phôi theo phương pháp không phẫu thuật 239 6 Đông lạnh phôi 140 7 Xác định giới tính của phôi 11 8 Tổ chức bán trang thiết bị về đông lạnh phôi 94 9 Tổ chức bán hoá chất, hormon dùng gây rụng trứng nhiều, gây động dục đồng pha 4 Số liệu của Hội CTP thế giới 12-1982 - Hội kỹ thuật chăn nuôi Nhật Bản - 1995

SỐ LƯƯỢNG BÒ ĐƯỢC CTP TRÊN THẾ GIỚI:

SỐ LƯƯỢNG BÒ ĐƯỢC CTP TRÊN THẾ GIỚI 11 Địa điểm Năm Số bò được CTP (con) Hà Lan 1981 500 1996 30.000 Nhật Bản 1975 10 1985 5.034 1996 57.980 Thế giới 1996 412.573

Số lưượng bò đực giống được sinh ra từ công nghệ CTP:

Số lưượng bò đực giống được sinh ra từ công nghệ CTP 12 Nước Năm Số lưượng đực giống Số lưượng đực giống sinh ra từ CTP Tỷ lệ Nhật 1989 115 (113)* 119 (103) 76,8 (92,2) 1990 175 (134) 145 (125) 82,9 (93,2) Mỹ ** 1990 100 47 47,0 * Số đực được nhập từ bên ngoài vào ** Số liệu của 100 đực giống tốt nhất được sử dụng ở Mỹ

LỊCH SỬ CÔNG NGHỆ CTP BÒ Ở VIỆT NAM:

LỊCH SỬ CÔNG NGHỆ CTP BÒ Ở VIỆT NAM 13 1978: TT Khoa học tự nhiên và công nghệ quốc gia đã có một bộ phận bắt đầu nghiên cứu CTP thỏ. 1980: nghiên cứu CTP bò 1986: con bê đầu tiên ở nước ta ra đời từ CTP. 1989: cấy 50 phôi đông lạnh (giúp đỡ của 2 chuyên gia Cuba) 1994: bò sinh đôi trong đó 1 bê do trứng rụng tự nhiên và 1 bê do CTP. 1996,1997: 150 phôi đông lạnh cấy trên bò miền Nam và Hà Nội: những bê sinh ra sinh trưởng, phát triển, sinh sản bình thường, cho sữa vượt toàn đàn 20-30%.

Bê sinh ra từ công nghệ cấy truyền phôi :

Bê sinh ra từ công nghệ cấy truyền phôi 14

Bê sinh đôi ra từ một phôi cắt đôi:

Bê sinh đôi ra từ một phôi cắt đôi 15

Bê sinh ra từ thụ tinh trong ống nghiệm (IVF):

Bê sinh ra từ thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) 16

Slide 17:

17 Thể vàng hoạt động 10-12 ngày) Động đực (1 ngày) Thể vàng phát triển (4-5 ngày) Thể vàng thoái hoá (4-5 ngày) Chu kỳ động dục bình thưường của bò cái IV. CƠ SỞ CỦA CÔNG NGHỆ CTP 4.1 Chu kỳ động dục

Slide 18:

18 CL Progesterone Estrus Estrus 5 10 15 Nồng độ Hormone R ụng trứng Rụng trứng Endometrium PGF 2 a Deviation Dominance Atresia Recruitment PGF 2 a FSH E2 LH 4.2 Chu kỳ động dục - s ể ng nang

Slide 19:

19 4.3 S óng nang và tính trội của nang Trứng rụng từ chu kỳ trước S óng nang 1 S óng nang 2 R ụng trứng Động dục Động dục Ngày của chu kỳ Đường kính của nang (mm)

Slide 20:

20 V. QUY TRÌNH CẤY TRUYỀN PHÔI

Slide 21:

21 1. Chọn bò cho phôi 2. Chọn bò nhận phôi 3. Gây động dục hàng loạt 4. Gây rụng trứng nhiều ở bò cho phôi 7. Thu hoạch phôi 9. Bò cho phôi trở lại bình thưường chờ chu kỳ sinh sản tiếp theo 5. Bò nhận phôi động dục 8. Cấy phôi cho bò nhận 10. Bò nhận phôi có chửa 11. Đàn con mang tiềm năng di truyền tốt của bò cho phôi 6. Phối giống với đực giống tốt

5.1 CHỌN BÒ CHO PHÔI:

5.1 CHỌN BÒ CHO PHÔI 22 - Bò cái năng suất cao về một hoặc vài tính trạng mong muốn và các tính trạng đó phải được di truyền cho thế hệ sau

5.1 CHỌN BÒ CHO PHÔI:

5.1 CHỌN BÒ CHO PHÔI 23 Yêu cầu của bò cho phôi: + Năng suất về tính trạng mong muốn đặc biệt cao, di truyền cho thế hệ sau. ưu tiên những tính trạng có hệ số di truyền cao và giá trị thưương phẩm lớn. + Không mắc bất cứ một khuyết tật hoặc bệnh di truyền nào. + Khả năng sinh sản tốt, quá trình sinh sản bình thưường. Cổ tử cung dễ dàng khi đưa dẫn tinh quản, súng cấy phôi và đặc biệt là dụng cụ gội rửa phôi

5.1 CHỌN BÒ CHO PHÔI:

5.1 CHỌN BÒ CHO PHÔI 24 + Thể trạng, sức khoẻ tốt, vật nhanh nhẹ, không hung dữ và được tiêm phòng tất cả các bệnh + Không quá già (không nên quá 10 tuổi) + Chu kỳ động dục bình thường, biểu biện chu kỳ rõ ràng. + Buồng trứng hoạt động tốt.

5.2 CHỌN BÒ NHẬN PHÔI:

5.2 CHỌN BÒ NHẬN PHÔI 25 - Bò cái nhận phôi không đóng góp về kiểu di truyền của con nhưng có tác động đến kiểu hình của con non trong thời gian mang thai và nuôi con

5.2 CHỌN BÒ NHẬN PHÔI:

5.2 CHỌN BÒ NHẬN PHÔI 26 Yêu cầu của bò nhận phôi: + Sinh trưởng và phát triển bình thường, không khuyết tật, thể trạng tôt, không quá gầy và không quá béo. + Không mắc bệnh di truyền và bệnh truyền nhiễm (Brucellois, Trichomoniasis..., phải được tiêm chủng định kỳ các bệnh đầy đủ. + Trạng thái sinh lý sinh sản bình thường.

5.2 CHỌN BÒ NHẬN PHÔI:

5.2 CHỌN BÒ NHẬN PHÔI 27 Yêu cầu về chăm sóc, nuôi dưỡng bò nhận phôi + Chăm sóc, nuôi dưỡng tốt. + Chủ động theo dõi quá trình mang thai, can thiệp nếu có sự cố xảy ra như sảy thai, đẻ non, đẻ khó... + Chọn bò tơ hoặc bò sinh sản không quá già và hung dữ + Số lượng bò nhận phôi gấp đôi số phôi cần cấy(10 phôi cần 20 bò nhận phôi) Khi tiêm PGF 2  (Prostaglandin F 2  ) , tỉ lệ động dục 80%, tỉ lệ động dục có rụng trứng 90%, tỉ lệ động dục đồng pha (1ngày) 70% Số bò có khả năng cấy: 20 x 0,8 x 0,9 x 0,7 = 10.08 (bò)

5.3 GÂY ĐỘNG DỤC ĐỒNG PHA:

5.3 GÂY ĐỘNG DỤC ĐỒNG PHA 28 Gây động dục đồng pha là quá trình kích thích cho cái nhận phôi động dục đúng vào thời điểm động dục của cái cho phôi Đồng pha giữa cái nhận phôi và cái cho phôi còn có nghĩa trạng thái sinh lý sinh dục của cái nhận phôi phù hợp với tuổi phôi. Mục đích của gây động dục đồng pha là tạo được nhiều bò nhận có thời gian động dục đồng thời với bò cho phôi hoặc phù hợp với tuổi phôi

5.4 GÂY SIÊU BÀI NOÃN:

5.4 GÂY SIÊU BÀI NOÃN 29 Gây siêu bài noãn là quá trình tác động để một lần động dục, buồng trứng bò có nhiều trứng phát triển, chín và rụng đồng thời. Mục đích: thu được nhiều phôi phôi chất lượng cao Hormone: PMSG (Pregnant Mare’s Serum Gonadotropin) FSH (Follicle Stimulating Hormone) HMG (Human Menopausal Gonadotropin)

5.6 PHỐI GIỐNG CHO BÒ CHO PHÔI:

5.6 PHỐI GIỐNG CHO BÒ CHO PHÔI 30 Thời gian phối giống: Sau khi tiêm PGF 2  42-48h (thường phối 2 lần vào chiều ngày thứ 5 và sáng ngày thứ 6 của chu kỳ) Giống đực được phối phải có nhiều đặc điểm tốt, đặc trưng cho giống.

5.7 GIỘI RỬA THU HOẠCH PHÔI BÒ:

5.7 GIỘI RỬA THU HOẠCH PHÔI BÒ 31 Thu hoạch phôi sau khi phối giống 6-9 ngày, tốt nhất vào ngày thứ 7-8.

DỤNG CỤ LẤY PHÔI (GIỘI RỬA PHÔI):

DỤNG CỤ LẤY PHÔI (GIỘI RỬA PHÔI) 32 Dụng cụ lấy phôi 2; 3 đường. Lõi thép cho vào catherter Dung dịch PBS Thuốc gây tê Các loại hormone .........

Phương pháp giội rửa phôi:

Phương pháp giội rửa phôi 33 1. Phẫu thuật 2. Không phẫu thuật

Phương pháp giội rửa phôi:

Phương pháp giội rửa phôi 34 1. Phẫu thuật 2. Không phẫu thuật

SOI TÌM PHÔI:

SOI TÌM PHÔI 35 Thanh lọc liên tục Phương pháp lắng đọng Soi tìm phôi

Slide 36:

36 CÁC GIAI ĐOẠN PHÁT TRIỂN CỦA PHÔI BÒ

Slide 37:

37 CẤU TAỌ PHÔI

Slide 38:

38 CÁC GIAI ĐOẠN PHÁT TRIỂN CỦA PHÔI BÒ

Slide 39:

39 CÁC GIAI ĐOẠN PHÁT TRIỂN CỦA PHÔI BÒ

Slide 40:

40 Phôi dâu - Phôi nang

Slide 41:

41 Phôi dâu [5-6ngày]

Slide 42:

42 Phôi nang thoát màng

Slide 43:

43 5.8 CẤY TRUYỀN PHÔI CHO BÒ NHẬN

Slide 44:

44 INTRODUCED BY PHAN VŨ HẢI, HUAF

BẢO QUẢN PHÔI - KỸ THUẬT ĐÔNG LẠNH VÀ GIẢI ĐÔNG PHÔI:

BẢO QUẢN PHÔI - KỸ THUẬT ĐÔNG LẠNH VÀ GIẢI ĐÔNG PHÔI 45 INTRODUCED BY PHAN VŨ HẢI, HUE UNIV.

authorStream Live Help