pla de modernització educativa de les illes balears

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

Resum del Pla de modernització educativa de les Illes Balears

Comments

Presentation Transcript

PLA DE MODERNITZACIÓ EDUCATIVA : 

PLA DE MODERNITZACIÓ EDUCATIVA Xarxípelag 2.0

Pla Xarxipèlag 2.0 : 

Pla Xarxipèlag 2.0 El pla de modernització educativa vol afavorir un canvi radical de model educatiu de la comunitat autònoma, mitjançant la implantació de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC), a les escoles i instituts de les Illes.

Objectius : 

Objectius Avançar en la millora del rendiment acadèmic i personal de l’alumne. Afavorir la igualtat d’oportunitats d’accés a les tecnologies de la informació i a l’adquisició de competències digitals Impulsar la societat del coneixement.

Àmbit d’actuació : 

Àmbit d’actuació Ha d’implicar la participació de tota la comunitat educativa, afavorint un canvi metododògic, centrat principalment amb l’alumnat.

Recursos : 

Recursos La Conselleria compta actualment amb 29,1 milions d’èuros. En virtut del conveni de col·laboració entre el Ministeri d’Educació i la CAIB, durant l’any acadèmic 2009-2010 les actuacions s’han d’adreçat al 5è curs d’Educació Primària; a 6è curs d’Educació Primària en 2010-2011; a 1r curs d’Educació Secundària Obligatòria (ESO) en 2011-2012, i a 2n curs d’ESO durant l’any acadèmic 2012-2013.

Actuacions principals : 

Actuacions principals Instal·lació de xarxa Wi-Fi als centres públics Ordinadors portàtils per a ús individual de l'alumnat (públics i concertats) Instal·lació d'aules digitals (PDI+projector+PC+ Altaveus) Pla de millora de les connexions WAN.

Actuacions principals. Curs 2009-10 : 

Actuacions principals. Curs 2009-10 Pla Pilot Ha servit per realitzar les proves adients per poder generalitzar la implantació d’Escuela 2.0 i del Pla de Modernització Educativa de la comunitat autònoma a tots els centres educatius de les Illes. Centres Pilot - Can Cantó (Eivissa). - Castell de Santa Àgueda (Ferreries, Menorca), - Costa i Llobera (Pòrtol, Marratxí), - Eugeni López (Palma) - Santa Maria del Mar (Cala d’Or, Santanyí), - s’Hort des Fassers (Alcúdia)

Actuacions principals. Curs 2010-11 : 

Actuacions principals. Curs 2010-11 Alumnat de 3r cicle d'EP (1r trimestre) Pla pilot per 1r ESO (2n trimestre) Cada aula disposarà d'un carretó per carregar i emmagatzemar els portàtils Arrencada dual Ubuntu 10.04 i Windows 7

Actuacions principals. Curs 2011-12 : 

Actuacions principals. Curs 2011-12 Alumnat de 2n ESO. Instalació wi-fi als centres de Secundaria. Renovació de servidors dels centres públics de secundària.

Formació del professorat : 

Formació del professorat Aplicar l’evolució tecnològica exigeix necessàriament implicar els docents, com a agents de transmissió del coneixement. A través de: Oferta formativa,formació a centres, grups de treball, formació a distància....

Materials en xarxa : 

Materials en xarxa Recopilació de material didàctic en xarxa per oferir al professorat de 5è i 6è de Primària a través d’un nou lloc web dedicat a la informàtica educativa (primaria.ieduca.caib.es). Plataforma AGREGA, que és un repositori d’objectes digitals educatius. Producció d’objectes digitals educatius (llengua catalana) per a alumnes d’incoporació tardana (Fundació Ibit). Creació d’un sistema de gestió de continguts per facilitat la creació i mateniment de llocs webs als centres educatius. S’està dissenyant un sistema d’aula virtual (basat en moodle) per posar-lo a disposició dels centres durant l’any acadèmic 2010-2011.

Altres consideracions : 

Altres consideracions Pel que fa a la protecció de menors contra certes pàgines d’internet, en els centres pilot s’ha instal·lat un proxy-caché que filtra els continguts destinats als miniportàtils de l’alumnat. S’està treballant per garantir que alumnes amb discapacitat puguin utilitzar els miniportàtils. Es compta amb la col·laboració del Servei d’Atenció a la Diversitat i amb l’experiència de l’ONCE. S’ha de tramitar l’expedient de contractació de suport tècnic extern per a l’atenció de primer nivell als centres.

Slide 13: 

Informació extreta de: Pla de modernització Educativa: http://www.caib.es/govern/archivo.do?id=528787 Imatges: Service national du RÉCIT à l'éducation préscolaire : http://recitpresco.qc.ca/pages/banque-dimages-et-de-sons Banc d’imatges i sons Ite: http://recursostic.educacion.es/bancoimagenes/web/ Fotografies: Cp. Castell de Santa Àgueda. Dolors Pons Borràs. Angels Pons [email protected] Curs Fad: Internet i el projectes telemàtics col.laboratius