tutorial goear

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

Tutorial de com posar música al blog, utilitzant Goear. Autor: Angels Pons

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

POSAR MÚSICA AL BLOGAMB GOEAR

1.Anar a la pàgina de Goear : 

1.Anar a la pàgina de Goear http://www.goear.com/

2. Registrar-se : 

2. Registrar-se http://www.goear.com/ Clicar on posa: “Registrarme”

2.1 Omplir formulari : 

2.1 Omplir formulari Emplenar el formulari i clicar on posa “Registrarse”

3. Iniciar sessió : 

3. Iniciar sessió Iniciarem sessió posant el correu electrònic amb el que ens hem registrat i la contrasenya. Llavors clicarem on posa “Iniciar Sesión”

4. Cercam la música : 

4. Cercam la música Posam el títol o autor de la cançó que cercam i clicam a “Buscar”.

4.1. Cercam la música : 

4.1. Cercam la música Ens surt una llista relacionada amb la música cercada. En seleccionam una.

5. Comprovar que és la cançó que cercàvem : 

5. Comprovar que és la cançó que cercàvem Ens sortirà aquesta pantalla, comprovam que és la música que volem. Goear ens proporciona: 1.- L’enllaç. 2.- El codi per inserir.

6. Copiam el codi : 

6. Copiam el codi Per inserir el reproductor de Goear amb la cançó seleccionada al nostre blog, copiam el codi. Per fer-ho seleccionam el codi i llavors amb el botó dret del ratolí anam a “copiar”.

7. Anam al blog. : 

7. Anam al blog. http://www.blogger.com/

7.1 Anam al blog : 

7.1 Anam al blog Anirem a Disseny i llavors a Afegir un Gadget. Seleccionarem HTML/JavaScript

8. Inserim el codi : 

8. Inserim el codi Aferram el codi a la finestra i desam. D’aquesta forma el reproductor de música ens quedarà al lateral.

9. Canvi de mides. : 

9. Canvi de mides. Depenent del tipus de plantilla pot passar que el reproductor ens quedi massa gran. Per canviar de mida, es canviaran les quantitats que ens surt a “width” i “height”, i desarem. S’ha de trobar la mida que més s’ajusti a la nostra plantilla.

10. Inserir al cos del missatge : 

10. Inserir al cos del missatge Si en canvi, es vol posar el reproductor de música al cos del missatge, anirem a “Enviament de missatge” “Crear nova Entrada”. Seleccionarem la pestanya “Modifica l’Html” i aferrarem el codi. Finalment “Publicam el missatge”.

11. Pujar la nostra música : 

11. Pujar la nostra música Goear també permet pujar els arxius de so elaborats per nosaltres mateixos . Per fer-ho, anam a la pàgina d’inici de Goear i anam on posa, “Pujar Música”. Omplirem les dades que ens demanem, anirem a Examinar per localitzar el nostre arxiu de so i finalment anirem on posar “Pujar Música”. Si llavors volem posar aquest arxiu de so al nostre blog, s’han de seguir les passes explicades al principi.

authorStream Live Help